ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา คำว่า “ตำบลมะรือโบตก” เป็นภาษายาวี เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาไทยเรียกว่า “ต้นไข่เน่า” ในอดีตตำบลนี้มีต้นมะรือโบเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันจะเหลืออยู่เพียงไม่กี่ต้นในหมู่บ้านนิบง ซึ่งเป็น&#36 […]