ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางลี่มีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งสมัยก่อนเป็นเส้นทางเดินเรือไปยังตำบลใกล้เคียงทำให้มีปลาชุกชุม ชาวบ้านทั่วไปใช้วัสดุจับปลาที่เรียกว่า “ลี่” เมื่อมีผู้มาจับปลามากขึ้นและตั้งบ้านเรือนต&# […]