ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลน้ำแพร่เป็นตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอมีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้านได้แก่ หมู่1 บ้านเวียงด้ง หมู่2 บ้านศาลา หมู่3 บ้านแพะขวาง หมู่4 บ้านน้ำแพร่ หมู่5 บ้านป่าจี้ หมู่6 บ้านแสน&#36 […]

ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลน้ำแพร่ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอหางดง อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน ตำบล ตามถิ่นฐานที่อพยพมา ประชากรมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่6 จะเ&#3611 […]