ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา คำว่า “กลัด” คือ เว้งน้ำ,ห้วงน้ำ เดิมเป็นกลัดใหญ่ มีแม่น้ำเพชรบุรีผ่านไหลเวียนถึงกัน ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค ต่อมาแม่น้ำได้เปลี่ยนทางเดิน แต่กลัดยังคงอยู่อย่างเดิม ประกอบกับที่ดินตรงนั้&# […]