ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไทรโยค เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรโยค มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแก่งประลอม หมู่ 2 บ้านท่าทุ่งนา หมู่ 3 บ้านทุ่งก้างย่าง หมู่ 4 บ้านแก่งจอ หมู่ 5 บ้านแม่น้ำน้อย หมู่ 6 บ้านดาวดึงส์ หมู่ 7 บ้านวังนกแก้ว หมู่ 8 บ้านท่าเตียน

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ที่ราบลุมแม่น้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,200 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังกระแจะ, ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่กระบุง, ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

อาชีพ

เกษตรกรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมการ ปลูกไม้ยืนต้น เช่น เงาะ ทุเรียน ฯลฯ พืชล้มลุก ได้แก่ ข้างโพด ถั่วเหลือง ฯลฯ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค แกะ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,000 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,582 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

นกประดิษฐ์,แปรรูปมะนาวดอง,ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

สถานที่

1. วัดเขาเข้เทพนิมิตวนาราม
2. วัดดาวดึงส์
3. วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม
4. วัดไทรโยคใหญ่
5. วัดเนรัญชราราม
6. วัดแม่น้ำน้อย
7. วัดวังพระวิเวกวนาราม
8. วัดใหม่ดงสัก
9. วัดสุนันทวนาราม
10. วัดเวฬุวนาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1ไทรโยคใหญ่-อุทยานแห่งชาติ
2ไทรโยคใหญ่-อุทยานแห่งชาติบ้านพักในบริเวณอุทยานแห่งชาติไทรโยค
3ถ้ำดาวดึงส์
4ไทรโยคใหญ่
5อุทยานแห่งชาติไทรโยค
6ไทรโยคใหญ่
7ไทรโยคใหญ่
8ไทรโยคใหญ่บ้านพักบนแพ ในแม่น้ำแคว บริเวณใกล้ๆกับน้ำตกไทรโยคใหญ่
9ไทรโยคใหญ่บ้านพักบนแพ ในแม่น้ำแคว บริเวณใกล้ๆกับน้ำตกไทรโยคใหญ่
10ไทรโยคใหญ่บ้านพักบนแพ ในแม่น้ำแคว บริเวณใกล้ๆกับน้ำตกไทรโยคใหญ่

โรงแรม
1สวนธาร รีสอร์ท48 บ้านท่าทุ่งนา ถ.กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร : 02 5735138 , 02 9800890 ,
08-1940-7659
จำนวน 25 ห้อง ราคา 800-900 บาท
2อุทยานแห่งชาติไทรโยคกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร : 02 5614292 ต่อ 724-725 , 02 5795734 , 02 5797223
จำนวน 8 ห้อง ราคา 1,200-2,400 บาท
3แพร่มสัก231/3 ม.7 ติดน้ำตกไทรโยคใหญ่ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร : 034 516130 , 08-1943-6614 ,
08-1942-8107
จำนวน 12 ห้อง ราคา 500-2,500 บาท
4แพสี่พี่น้อง225 ใกล้น้ำตกไทรโยคใหญ่ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร : 08-1215-6224
จำนวน 1 ห้อง ราคา 1,500 บาท

ร้านอาหาร
1ครัวขุนช้าง
2ร้านสากล
3ร้านอาหารร่มสัก

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัวดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว อาทิ ดอกดาหลา ดอกกล้วยไม้ ดอกกรรณิการ์ และตุ๊กตาผ้าใยบัว
2นกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์นกประดิษฐ์ ทำมาจากโฟมและสำลีย้อม ประดับขนไก่และขนนก จัดทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ สามารถสั่งทำตามแบบที่กำหนด
3นกประดิษฐ์ (นางแอ๊ด)นกประดิษฐ์
4พวงกุญแจประดิษฐ์พวงกุญแจประดิษฐ์
5แปรรูปมะนาวดองแปรรูปมะนาวดอง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกาญจนบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

76 − 66 =