ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลไทรโยค เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรโยค มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแก่งประลอม หมู่ 2 บ้านท่าทุ่งนา หมู่ 3 บ้านทุ่งก้างย่าง หมู่ 4 บ้านแก่งจอ หมู่ 5 บ้านแ […]

ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่ มีเนื้อประมาณ 87 ตร.กม. มี 6 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา บางส่วนติดกับแม่น้ำแควน้อย เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทิศตะวันออก ต&# […]

ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลศรีมงคล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะเดื่อหมู่ที่ 3 บ้านยางโทนหมู่ที่ 4 บ้านหนองศรีมงค&#362 […]

ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังกระแจะ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเขาช้าง บ้านหนองปลา บ้านเขาพัง บ้านแก่งระเบิด บ้านหาดงิ้ว วังกระแจะ บ้านพุหว้&#36 […]

ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าเสา และต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สาธารณูป&#3650 […]

ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้องตี้ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบ้องตี้บน หมู่ที่ 2 บ้านบ้องตี้ล่าง หมู่ที่ 3 บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 4 บ้านทุ&#3 […]

ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าเสา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรโยค มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านช่องแคบ หมู่ 2 บ้านวังใหญ่ หมู่ 3 บ้านท่าเสา หมู่ 4 บ้านพุองกะ หมู่ 5 บ้านพุพง หมู่ 6 บ้า&# […]

ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลเลาขวัญ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเลาขวัญ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้านคือ 1.บ้านเลาขวัญ, 2.บ้านหนองผือ, 3.บ้านพุบอน, 4.บ้านหนองแสลบ, 5.บ้านรางพยอม, 6.บ้านเขาวัง, 7.บ้านหนองกระทุ่ม, 8.บ้านหนองหญ้าดอกขาว, 9.บ้านยี่แส, 10.บ้าน& […]

ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองโสน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านหนองโสน, 2.บ้านนางาม, 3.บ้านสระเตย, 4.บ้านหนองม่วง, 5.บ้านน้ำคลุ้ง, 6.บ้านโป่งพรม, 7.บ้านหนองไก่ต่อ, 8.บ้านดอน&# […]

ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา แต่ก่อนเป็นป่าหนาทึบ ต่อมาได้มีชาวบ้านเข้ามาจับจองที่ดินทำกินโดยปลูกไร่ฝ้ายเป็นอาชีพหลัก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหนองฝ้าย เป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของ ต.หนองโสน เมื่อ พ.ศ.2534 และได้แ&#361 […]

ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองปลิงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเลาขวัญ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หนองปลิง หนองกะหนาก หนองมะสัง หนองใหญ่ บึงหล่ม พรมหณี หนองหัววัว หนองโกเอน บะลังกา เด่นคนงาม หนองไผ่ล&# […]

ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองประดู่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาก้าย หมู่ที่ 2 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 บ้านตลุงเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งไหม หมู่ท& […]

ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว อยู่ห่างจากตัวอำเภอเลาขวัญไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายเลาขวัญ-ตลาดใหม่ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน พื้นที่ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงและราดเอ&#363 […]

ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งกระบ่ำอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเลาขวัญ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองหวาย หมู่2 บ้านหนองอำเภอจีน หมู่3 บ้านน้ำลาด หมู่4 บ้านทุ่งกระบ่ำ หมู่5 บ้านหนองแก หมู่6 บ้&# […]

ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลแก่งเสี้ยน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองกาญจนบุรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าน้ำตื้น, หมู่ที่ 2 บ้านลาดทอง, หมู่ที่ 3 บ้านท่าพะเนียด, หมู่ที่ 4 & […]

ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะสำโรง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่ากระบือ หมู่ 2 บ้านท่าอ้อ หมู่ 3 บ้านแก่งหลวง หมู่ 4 บ้านเกาะสำโรง หมู่ 5 บ้านเขาต& […]

ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองหญ้า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองหญ้า หมู่ 2 บ้านโป่งนก หมู่ 3 บ้านเขาปูน หมู่ 4 บ้านวังลาน หมู่ 5 บ้านช่องกระเหรี […]

ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองบัวพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำแควใหญ่ไหลผ่าน ที่ตั้ง อบต. อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมือง 15 กม. หมู่ที่ 1, 2, 3, 8 เป็นเขตเทศบาล หมู่ที่ 4,5,6,7 จะเป็นเข&#36 […]

ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังเย็นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านดงยาง หมู่2 บ้านนากาญจน์ หมู่3 บ้านวังเย็น หมู่4 บ้านหนองกลางพง หมู่5 บ้านวังตะเคียน หมู่6 บ้านลุ่มโ&#36 […]

ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลวังด้ง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองกาญจนบุรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวังด้ง, หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะนาว, หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง, หมู่ที่ 4 บ้านหนองห […]