ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองไม้กอง แรกเริ่มขึ้นกับตำบลไทรงาม ซึ่งก่อนนั้นตำบลไทรงามขั้นกับอำเภอเมือง ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอไทรงาม หนองไม้กองจึงแยกเป็นตำบล มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน เพราะบางส่วนได้แยกเป็นตำบลหนองแม่แตง เหตุที่ชื่อตำบลไม้กองเพระมีหนองน้ำแห่งหนึ่งชื่อ “หนองไม้กอง” หนองน้ำนี้มีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ราษฎรจึงตั้งชื่อว่า “หนองไม้กอง”

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ปลูกผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบึงบัว อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่อ้อย
อาชีพเสริม จักสานเข่งปลาทู

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,383 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 189 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.58 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองไม้กองจากอำเภอไทรงาม เดินทางได้ 2 เส้นทางคือ 1. เส้นทางสายอำเภอไทรงาม-ปลวกสูง ระยะทาง 4 กิโลเมตร 2. เส้นทางสายอำเภอไทรงาม-หนองไม้กอง ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ทำเข่งปลาทู

สถานที่

1) วัดหนองไม้กอง หมู่ 1
2) วัดสัขี หมู่ 2
3)วัดฑีฆายุการาม หมู่ 3
4) วัดทุ่งรวงทอง หมู่ 4
5) วัดจิกราด หมู่ 7

สินค้าที่น่าสนใจ
1เข่งปลาทู
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

99 − 91 =