ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแม่แตง มีผู้สูงอายุผู้หนึ่ง ชื่อว่าแม่แตง เป็นคนขยันขันแข็ง บุกป่าฝ่าดงได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมหนองแม่น้ำ และได้ถางป่าจนเป็นที่ไร่ ที่นา ที่อุดมสมบูรณ์เมื่อท่านได้เสียชีวิตลง ลูกหลานผู้อยู่รุ่นหลังได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน เพื่อเป็นเกียรติคุณแก่ท่านจึงได้ชื่อว่า “บ้านหนองแม่แตง” และขึ้นกับตำบลหนองไม้กอง ปี พ.ศ.2525 ได้แบ่งแยกจากตำบลหนองไม้กอง เป็นตำบลหนองแม่แตง ปี พ.ศ.2540 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตป่าสงวน แต่ยังขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นบางหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เย็บกระเป๋าหนัง, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ทอผ้าพื้นเมือง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,451 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 986 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เส้นทางสายไทรงาม-หนองไม้กอง-หนองไม้แตง ระยะทาง 20 กิโลเมตร
2. เส้นทางจากอำเภอไทรงาม-ไทรงามใต้-หนองปืนแตก ระยะทาง 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าหนัง

สถานที่

1) วัดจำนวน 5 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 5 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเป๋าหนังกระเป๋าหนัง มีหลากหลายขนาด และหลายสีสัน แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งผลิตว่าต้องการขนาดไหน รูปแบบใด สีสันแบบไหน สามารถผลิตได้ตามสั่ง มีลักษณะสวยงาม และใช้งานได้นาน ราคาถูก
2ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 6