ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองทอง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลหนองคล้าในเขตอำเภอเมือง ต่อมาจังหวัดกำแพงเพชร ได้แบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอไทรงาม จึงได้ตั้งตำบลขึ้นอีกหนึ่งตำบลแยกออกจากอำเภอเมือง และตำบลหนองคล้าจำนวน 9 หมู่บ้าน เป็นตำบลหนองทอง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรงาม เหตุที่ตั้งชื่อว่าหนองทองด้วยเหตุผลคือในเขตตำบลนี้มีหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตรและได้ผลผลิตดีเปรียบเป็นขุมทองของแผ่นดิน จึงตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลว่า “ตำบลหนองทอง”

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 46,601 ไร่ หรือ 64 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 26,243 ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองคล้า,พานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,699 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน/ตำบล สู่ตำบลหนองทองได้ 2 เส้นทาง คือ
1. เส้นทางสายมหาชัย-วังโขน-คลองสุขใจ-หนองทอง ระยะทาง 30 กิโลเมตร
2. เส้นทางสายอำเภอเมือง-ท่ามะเขือ (คลองขลุง) -หนองทอง ระยะทาง 40 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าไหม

สถานที่

1) วัดจิกคันชอน หมู่ที่ 3
2) วัดโคกเจริญ หมู่ที่ 4
3) วัดลานกระดี่ หมู่ที่ 5
4) วัดโนนใหญ่ หมู่ที่ 6
5) วัดศรีบุญส่ง หมูที่ 7
6) โรงเรียนบ้านเนินกรอย หมู่ที่ 1
7) โรงเรียนบ้านจิกคันชอน หมู่ที่ 3
8) โรงเรียนบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 4
9) โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 6
10) สถานีอนามัย หมู่ที่ 6 บ้านโนนใหญ่
11) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ตะกร้าถักตะกร้าถัก
2ตะกร้าถัก (กลุ่มอาชีพสานเปลญวน)ตะกร้าถัก
3ผลิตภัณฑ์ผ้าทอผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
5ผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่
6ผ้าทอเป็นผ้าไหม สีพื้น ลวดลายดอกต่าง ๆ
7ผ้าลายขัดพื้นฐานผ้าลายขัดพื้นฐาน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

81 + = 86