ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองคล้าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเขตตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอไทรงาม จึงมีการแยกตำบลออกจากอำเภอเมือง จึงได้เกิดตำบลหนองคล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอไทรงาม แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปของตำบลหนองคล้ามีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขังแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรของประชาชน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.พานทอง และ ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไทรงาม และ ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ไม่มี

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,250 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 140 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.05 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองคล้าจากอำเภอไทรงาม สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ
1. เส้นทางสายอำเภอไทรงาม-มหาชัย-หนองคล้า ระยะทาง 10 กิโลเมตร
2. เส้นทางสายอำเภอไทรงาม-วังโขน ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวน

สถานที่

1) วัดหนองคล้า หมู่ 1
2) วัดคงคาราม หมู่ 2
3) วัดแม่บัว หมู่ 3
4) วัดหัวยาง หมู่ 4
5) วัดใหม่เจริญพร หมู่ที 5
6) วัดใหม่ท้ายวัง หมู่ 6
7) วัดโปร่งตะคลอง หมู่ 7
8) โรงเรียนบ้านหนองคล้า
9) โรงเรียนบ้านวังโขน
10) โรงเรียนบ้านใหม่ท้ายวัง
11) สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง บ้านใหม่เจริญพร ม.5
12) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง บ้านวังโขน ม.2

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยกวนขนมที่ทำจากกล้วย
2หมวกคาวบอยหมวกคาวบอย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 58 = 68