ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลพานทอง ขึ้นรวมอยู่กับตำบลหนองคล้า จนเมื่อปี พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทย ประกาศแบ่งตำบลหนองคล้าออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลหนองคล้า กับตำบลหนองทอง ส่วนตำบลพานทองก็ยังรวมอยู่กับตำบลหนองทอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2526 กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งแยกตำบลหนองทองออกเป็น 2 ตำบล คือตำบลหนองทอง กับตำบลพานทอง โดยใช้ชื่อ บ้านพานทอง หมู่ที่ 1 เป็นชื่อของตำบลพานทองมาจนถึงปัจจุบันคือ “ตำบลพานทอง”
– ปี พ.ศ. 2537 ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลพานทอง
– ปี พ.ศ. 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง

พื้นที่

พื้นที่ทิศตะวันตกของตำบลพานทอง จะเป็นเขตสวนป่าสิริกิติ์ กับทุ่งนา พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณ 75% พื้นที่ดอน ประมาณ 25% มีคลองผ่านตำบลพานทอง คือคลอง 2R , 3R และมีคลองส่งน้ำ 35 สาย จึงเหมาะสำหรับปลูกข้าว ทำไร่

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
– ฤดูร้อน อากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีความแห้งแล้งบางพื้นที่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส
– ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฝนตกเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตร/ปี จำนวนวันฝนตก 120 วัน/ปี
– ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวช่วงสั้นๆ ตามระยะเวลาของมวลอากาศเย็นปกคลุม ส่วนมากจะเป็นอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำ เฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส

สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15.40 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝนมากที่สุด 451.40 มิลลิเมตร (เดือนกันยายน)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองทอง และตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา , ทำไร่/ทำสวน
อาชีพเสริม ทำไม้กวาด , เป่าแก้ว , เย็บเครื่องนอน , ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,599 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,110 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลพานทอง มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1280 (สายมหาชัย – ทุ่งสนุ่น) โดยประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตำบลภายในหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด

สถานที่

1) วัดพานทอง หมู่ 1
2) วัดหนองหัวควาย หมู่ 2
3) วัดหนองโดน (โนนจั่น) หมู่ 3
4) วัดคลองเจริญ หมู่ 4
5) วัดบ่อแก้ว หมู่ 5

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวหอมปลอดสารพิษ ตราพานทองข้าวหอมปลอดสารพิษ ตราพานทอง
2ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
3ผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่
4เครื่องนอนผลิตทั้งผ้าห่อนวม , หมอน , เครื่องนอนเด็ก
5เสื้อ,ผ้าถุง,ผ้าตัดเสื้อเป็นชุดกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโดน ทอทั้งผ้าไหมพื้นบ้านและไหมประดิษฐ์ มีผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เช่น ผักตัดเสื้อ, เสื้อ,กระเป๋า เป็นต้น
6ไม้กวาดไม้กวาดบ้านบ่อแก้ว ผลิตได้ทั้งไม้กวาดอ่อน และไม้กวาดแข็ง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

27 + = 34