ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นเมืองโบราณเรียกว่า “โกสัมพีนคร” ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำปิง บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 สมัยสุโขทัย และได้ร้างไป และสันนิษฐานว่าได้ไปตั้งเมืองใหม่บริเวณตำบลนครชุม ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย

พื้นที่

มีสภาพพื้นที่ภูเขา ที่เนิน และพื้นที่ดอน มีลักษณะพื้นที่เป็นดอนลูกคลื่น ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก โดยมีแม่น้ำปิงไหลผ่านพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันออก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ กิ่งอ.วังเจ้า จ.ตาก
ทิศใต้ ติดกับ ต.เพชรชมภู กิ่งอ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ลานดอกไม้ออก อ.เมือง และ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร และ อ.พบพระจ.ตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่, ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 5,561 ครัวเรือน

การเดินทาง

มีทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธินผ่าน

ผลิตภัณฑ์

กระถางใส่กล้วยไม้ 8 มุม, ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

สถานที่

1.เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
2.อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระถางใส่กล้วยไม้ 8 มุมกระถางใส่กล้วยไม้ 8 มุม
2ชั้นวางของระแนงสองชั้นชั้นวางของระแนงสองชั้น
3ชุดชั้นในสตรีชุดชั้นในสตรี, เสื้อคอกระเช้า, เสื้อซับใน
4ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
5พรมเช็ดเท้ารูปนกแพนกวินพรมเช็ดเท้ารูปนกแพนกวิน
6วัสดุเหลือใช้(ต้นหมื่นๆล้าน)วัสดุเหลือใช้(ต้นหมื่นๆล้าน)
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 59 = 65