ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเพชรชมภู เดิมตั้งอยู่ใน ตำบลโกสัมพีนคร และตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอเมืองกำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมการปกครองได้แบ่งแยกและจัดตั้งเป็นตำบล ตำบลเพชรชมภูตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตามถนนพหลโยธินสายกำแพงเพชร – จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนครไปตามถนนพหลโยธินประมาณ 5 กิโลเมตร และแยกเข้าทางบ้านวังชมภูประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังชมภู, หมู่ 2 บ้านเกาะรากเสียด, หมู่ 3 บ้านมอเสือดุ , หมู่ 4 บ้านคลองแต้ว, หมู่ 5 บ้านไหล่ประดา, หมู่ 6 บ้านใหม่พัฒนา, หมู่ 7 บ้านเกาะรากเสียดใน, หมู่ 8 บ้านแสงตะวัน, หมู่ 9 บ้านวังเพชร

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 102.9 ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่คิดเป็นไร่ประมาณ 64,330 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเพชรชมภูเป็นที่ดอนหรือที่ราบสูง ลักษณะเป็นลอนลูกคลื่น ดังนั้นโอกาสที่ฝนทิ้งช่วง หรือฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลา 100 วันขึ้นไปอาจมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรค่อนข้างมาก และระบบการให้น้ำแบบการชลประทานมีเฉพาะ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ของโครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า และระบบน้ำใต้ดินค่อนข้างลึก การขุดบ่อตอกเพื่อการเกษตรเป็นไปได้ยาก เนื่องจากติดหินดินดาน พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงมีทั่วไป พื้นที่ประมาณ 40,310 ไร่ หรือร้อยละ 92 ของพื้นที่การเกษตร ประชากรตำบลเพชรชมภูส่วนใหญ่จะเป็นราษฎรอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ร้อยละ 80 ที่เหลือจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือคนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาอาศัยอยู่ตำบลเพชรชมภู

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ แม่น้ำปิง และตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ

ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,056 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 729 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

– จากตัวจังหวัด ถนนสายกำเพชร – ตาก ระยะทาง 22 กม.
– จากกิ่ง อ.โกสัมพีนคร ถ.กำแพงเพชร – ตาก ระยะทาง 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเห็ด,ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
2. โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
3. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน(อบต.จัดตั้ง) 1 แห่ง
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
6. หอกระจายข่าว 9 แห่ง
7. วัด 5 แห่ง
8. สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
9. สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง
10. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
11. ป้อมตำรวจ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่นดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น
2ผลิตภัณฑ์จากเห็ด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

84 − 74 =