ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

เดิมอยู่กับตำบลหนองปลิง ต่อมาปี พ.ศ.2536 ได้แยกออกมาเป็นตำบลสระแก้ว มีจำนวน 12 หมู่บ้าน 1. บ้านถนอมทอง, 2. บ้านหนองกรด, 3. บ้านสระแก้ว, 4. บ้านโพธิ์สวัสดิ์, 5. บ้านหนองปล้อง, 6. บ้านลำมะโกรก, 7. บ้านทรัพย์ไพรวัลย์, 8. บ้านห้วยปักษ์, 9. บ้านหนองเต่า, 10. บ้านเทพประทาน, 11. บ้านเจริญสุข, 12. บ้านหนองแผ่นดิน

พื้นที่

ตำบลสระแก้ว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลอง ชลประทาน ไหลผ่านในเขตพื้นที่ อบต. เริ่มจากพื้นที่ หมู่ 6 ผ่านบ้าน ลำมะโกรก แยกเข้าพื้นที่ หมู่ 1 – หมู่ 11 อีกสายแยกเข้า หมู่ 6 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เริ่ม จาก พื้นที่หมู่ 6 บ้านลำมะโกรก แยกเข้าพื้นที่หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9, 11 (1R) อีกสายแยกจากหมู่ที่ 6 เข้าพื้นที่หมู่ 10 (1L 1R) และมีคลองที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและชล-ประทานผ่านหมู่ที่ 6 , 10 , 12

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร และ ตำบลเขาคีริส อำเภอเมืองพรานกระต่าย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ ตำบลในเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

1. ไฟฟ้าในตำบล ตำบลสระแก้วมีไฟฟ้าใช้ประมาณ ร้อยละ 99

2. การโทรคมนาคม
– โทรศัพท์ส่วนตัว 1,400 แห่ง
– โทรศัพท์สาธารณะ 29 แห่ง

3.ประปาในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มีประปาหมู่บ้านมี 10 แห่ง ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
หมู่ที่ 1 บ้านถนอมทอง
หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว
หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์สวัสดิ์
หมู่ที่ 5 บ้านหนองปล้อง
หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก
หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปักษ์
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า
หมู่ที่ 10 บ้านเทพประทาน
หมู่ที่ 11 บ้านเจริญสุข

การเดินทาง

1.การคมนาคม การคมนาคมภายในหมู่บ้าน
– ถนนลาดยาง 10 สาย
– ถนนลูกรัง 76 สาย
– ถนนคอนกรีต 12 สาย

2. แหล่งน้ำในตำบล

แหล่งน้ำธรรมชาติ
– คลอง 2 แห่ง
– บึง , หนองและอื่น ๆ 2 แห่ง

แหล่งน้ำสร้างขึ้น
– ฝาย 5 แห่ง
– คลอง 2 สาย
– บ่อน้ำตื้น 300 บ่อ
– บ่อบาดาล 1,500 บ่อ
– สระ 300 ลูก

3.มวลชนจัดตั้ง
– ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 450 คน
– กองหนุนเพื่อความมั่นคง 2 รุ่น
– กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 777 คน
– สหกรณ์ร้านค้า 2 กลุ่ม
– กลุ่มอาชีพ 15 กลุ่ม

4. การโทรคมนาคม/สื่อสาร
– มีโทรศัพท์สาธารณเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
– มีบริการอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
– มีบริการไปรษณีย์เข้าถึงทุกหมู่บ้าน
– มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
– มีศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลของ อบต.สระแก้ว

ผลิตภัณฑ์

ครองแครงกรอบ

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา – มัธยม 2 แห่ง
3. ศูนย์การเรียน ( กศน. ) 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
5. โรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง
6. วัด 2 แห่ง
7. สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
8. สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
9. ศาลเจ้า 5 แห่ง
10. สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ครองแครงกรอบอาหารว่าง
2ครองแครงกรอบครองแครงกรอบ
3น้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหย
4แหวนเงินประดับพลอยแหวนเงินประดับพลอย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 1