ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังทอง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลอ่างทอง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวาง มีประชากรมาก ยากแก่การปกครอง ต่อมาปี พ.ศ.2528 ได้แบ่งแยกตำบลอ่างทองเป็นตำบลวังทอง มี 12 หมู่บ้าน มาจัดเรียงลำดับหมู่บ้านใหม่ และได้มีการเลือกกำนันใหม่คือ กำนันประจิม กลิ่นเรณู ซึ่งเป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันมีจำนวน 19 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลวังทองมีพื้นที่ประมาณ 71,600 ไร่ หรือประมาณ 114.56 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 11,859 ไร่ และพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่นๆ ประมาณ 9,825 ไร่ พื้นที่การเกษตร 57,759 ไร่ แหล่งน้ำประมาณ 1,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสนับเนินเขา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยระยะใกล้ที่สุดจากอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 36 กิโลเมตร และระยะห่างที่สุดจากอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 50 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.อ่างทอง อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สักงาม อ.คลองลาน และ ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,932 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.60 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ผ่านถนนพหลโยธิน เดินทางโดยรถประจำทางเข้าสู่เขตตำบลคลองแม่ลาย ประมาณ 11 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปตำบลวังทองอีก 34 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ลำไยเพชรวังทอง

สถานที่

1. วัด 10 แห่ง
2. โรงเรียน 8 แห่ง
3. สถานีอนามัย 2 แห่ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5. ที่พักสายตำรวจของตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ลำไยเพชรวังทองผลไม้ยืนต้น รุ่นและอายุต้น 5 ปี ผลผลิต 100 ก.ก./ต้น
2สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพร
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 + 1 =