ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร แยกออกจากตำบลท่าขุนราม เนื่องจากมีประชากรอพยพอยู่หนาแน่น ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางเป็นส่วนน้อย ภาษาพูดส่วนใหญ่ใช้ภาษาเหนือ อีสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีจะมีทั้งภาคเหนือ อีสาน ปัจจุบันมี 18 หมู่บ้าน มีนายวุฒิพงษ์ เกตุเปีย เป็นกำนัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบผสมเนินเขา ไม่เหมาะแก่การทำนา ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าขุนราม และ ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน และ ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม ทำสวนมะม่วง เพาะเห็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล เดินทางโดยรถยนต์มีถนนลาดยางจากอำเภอถึงที่ทำการ อบต. 1 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 21 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

เพาะเห็ด, กรอบรูปไม้

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. สถานีอนามัย 3 แห่ง
3. โรงเรียนระดับประถม 7 แห่ง
4. โรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง
5. ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล 1 แห่ง
6. ที่พักสายตรวจตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กรอบรูปไม้กรอบรูปไม้
2ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
3ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป
4เห็ดฟางเห็ดฟางผลผลิตทางการเกษตร ดอกมีขนาดใหญ่ สีสวย น้ำหนักดี
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดกำแพงเพชร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

35 − 25 =