ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสลุย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าแซะ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปะระ หมู่ 2 บ้านคันธทรัพย์ หมู่ 3 บ้านหินกูบ หมู่ 4 บ้านพรุตะเคียน หมู่ 5 บ้านเหมืองทอง หมู่ 6 บ้านเนินทอง หมู่ 7 บ้านสวนทรัพย์ หมู่ 8 บ้านสะพานหิน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดกับ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ และ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชุมโค และ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,260 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเล็บมือนาง

สถานที่ท่องเที่ยว
1ลานค้าชุมชนพ่อตาหินช้างเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ริมถนนเพชรเกษม กม.ที่ 453 – 454 หมู่ 3 และ หมู่ 8 ต.สลุย อ.ท่าแซะ เป็นร้านค้าริมทางตรงบริเวณศาลเจ้าพ่อตาหินช้าง วางจำหน่ายสินค้าเป็นระยะทางยาว 1,500 เมตร มีสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรจำหน่าย เช่น กล้วยเล็บมือนาง และผลไม้ต่าง ๆ ตามฤดูกาล

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยอบเล็บมือนางกล้วยอบเล็บมือนาง
2กล้วยอบเล็บมือนางผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่มีราคาไม่แพง แปรรูปเป็นกล้วยอบ
3กล้วยเล็บมือนางอบกล้วยเล็บมือนางอบ
4กล้วยเล็บมือนางอบ (นางรัชนี)กล้วยเล็บมือนางอบ
5กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง (นางกอบกูล)กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
6กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง (นางสำเนียง)กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
7กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง (นางเพ็ญศรี)กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดชุมพร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

98 − 97 =