ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งสภาตำบลบ่อวินได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่&# […]

ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลบึงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ในเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนจุกกะเฌอ ,ชุมชนหนองปรือ ,ชุมชนบึงล่าง ,ชุมชนห้วยสะพาน ,ชุมชนหนองแขวะ ,ชุ&#361 […]

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต.บางพระเคยมีฐานะเป็นเมืองเรียกว่า “เมืองบางพระ” จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี 2437 เมืองบางพระกลายเป็นอำเภอบางพระ ต่อมาประมาณปี 2447 ทางราชการย้ายที่ว่าการอำเภอบางพระ มาตั้&#3 […]

จังหวัดสกลนคร

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ทุ่ง สุข ลา ตำบลทุ่งสุขลาเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ จำนวน 10 ชุมชน พื้นที่ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พื้นที่บางส่วนติดทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 49.75 ตารางกิโลเมตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย อาชีพ อาชีพหลัก รับจ้าง อาชีพเสริม ค้าขาย สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ การเดินทาง จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางสายถนนสุขุมวิทขึ้นทางด่วนสายบางนา-ตราด ตรงมาเข้าจังหวัดชลบุรี เลยมาประมาณ 30 กิโลเมตร จะเข้าเขตตำบลทุ่งสุขลา หรืออีกเส้นทางหนึ่งเริ่มต้นจากถนนพหลโยธินขึ้นทางด่วนสายวงแหวนภาคตะวันออก(มอเตอร์เวย์) ตรงมาตลอดจนเห็นป้ายพัทยา-ระยอง ให้เลี้ยวไปทางพัทยาจนเห็นป้ายแหลมฉบังเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่ตำบลทุ่งสุขลา ผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรูป,กัดลายกระจก,ดอกไม้ประดิษฐ์ สถานที่ 1.สำนักสงฆ์สันติคีรีเขต 2.วัดแหลมทอง สถานที่ท่องเที่ยว 1 สำนักสงฆ์สันติคีรีเขต ตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดถนนสุขุมวิทจากปากทางถึงสำนักสงฆ์ประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่บนเขาน้ำซับ 2 สำนักสงฆ์สันติคีรีเขต โรงแรม 1 โรงแรมฉบังซิตี้ ตลาดสี่มุมเมืองแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.038-330634-6 โทรสาร 038-330709 มี 78 ห้อง ราคา 500,700 บาท/คืน ร้านอาหาร 1 ร้านปะการัง ชายหาดแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี […]

ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา โคกขี้หนอนเป็นชื่อเรียกกันมานาน แต่เดิมมีสภาพเป็นโคกใหญ่ มีพืชพันธุ์มากมายและเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด ชาวบ้านเรียกหมู่บ้านแถวนี้ว่าบ้านโคกขี้หนอน และเป็นตำบลโคกขี้หนอนในเวลาต่อมา […]

ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะลอยเดิมเป็นพื้นที่ในตำบลเกาะลอยเป็นดอนบริเวณล้อมรอบเป็นที่ลุ่ม ลักษณะจึงดูเหมือนเกาะ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบลเกาะลอย พื้นที่ มีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบสูง ไม่มีพื้นที่ป่า […]

ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลหน้าประดู่ ที่เรียกตำบลหน้าประดู่เนื่องจากมีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านและมีท่าเรือขนส่งทางน้ำ ที่ท่าเรือมีต้นประดู&# […]

ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา เล่ากันว่าเดิมมีหนองน้ำแห่งหนึ่งอยู่ที่ ม.2 มีหงส์ตัวหนึ่งมาอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้ ต่อมาได้สูญพันธุ์ไป ชาวบ้านผู้มีฝีมือได้คิดแกะสลักหงส์ด้วยไม้เนื้อแข็ง แสดงเป็นสัญลักษณ์แทนไว้ เ&#36 […]

ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่ามีพระรูปหนึ่ง เดินทางมาจากลาว รอนแรมมาถึงบ้านมะเขือ ขณะเดินทางมาได้ทำสตางค์ตกหายบอกว่าหนึ่งตำลึง ต่อมาพระองค์นี้ได้มาจำพรรษาที่วัดซึ่งได้สร้างขึ้นพร้อมกับชา& […]

ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองกะขะแยกมาจากตำบลมาบโป่ง ชาวบ้านมีอาชีพทำนามาแต่ดั้งเดิม (ประมาณ 100 ปีก่อน) แต่ไม่ได้ผลมากนัก เพราะพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีน้ำมาก การสัญจรใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทาง เมื่อปี 2496 มีถนนต […]

ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะมีการตรวจพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 คณะกรรมการสภาตำบลมาบโป่งได้อาคารศูนย์พัฒนาตำบลซึ่งสร้างโดยงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่ทำการสภาตำบล อาคารศ&# […]

ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลพานทองตั้งขึ้นช่วงหลังปี พ.ศ. 2440-2475 (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอพานทอง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองเป็นเทศบาลตำ& […]

ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านเก่า มีเล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2310-2313 เป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาแตก มีราษฎรอพยพมาจากอยุธยาและช่องนนทรีแต่ในระหว่างนั้น ณ บริเวณ ตำบลบ้านเก่า มีผู้อพยพมาจากเวียงจันทร์ ประเทศ&#362 […]

ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางหักเป็นตำบลที่ไม่ใหญ่มากนัก เค้าเล่ากันว่าสมัยก่อนมีพระธุดงค์มาบิณฑบาตรเดินข้ามสะพานจนสะพานหัก เลยเรียกกันว่าบางสะพานหักเรียกไปเรียกมาเลยเป็นบางหักจนถึงปัจจุบันประชาชนส่ว&#3 […]

ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา มีตำนานเล่าว่า สมัยก่อนมีพระนางองค์หนึ่งได้อพยพหนีข้าศึกมาจากเมืองเวียงจันทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ บริเวณนี้ อาศัยอยู่นานจนกระทั่งชาวบ้าน เรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านพระนาง“ ต่อมาเพี้ยนเป็&#36 […]

ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลไร่หลักทอง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อ.พนัสนิคม ซึ่งประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ , หมู่ที่ 1 บ้านริมคลอง, หมู่ที่ 2 บ้านไร่หลักทอง, หมู่ที่ 3 บ้านนา, หมู่ที่ 4 บ้านสวนตาล, หมู่ที่ 5 บ้านใน, หมู่ท&#3 […]

ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกเพลาะอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเนินพุฒ บ้านโคกเพลาะ บ้านอ้อขาด บ้านหมอสอ บ้านโคกกลุ่ม บ้านเนินแฝก บ้านเน&#363 […]

ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา สมัย 1,000 กว่าปีมาแล้ว มีพระรถปกครองเมืองพระรถ ปัจจุบัน คือ อำเภอพนัสนิคม มีนิสัยชอบชนไก่ มักจะไปชนไก่ที่สระสี่เหลี่ยม ปัจจุบัน คือตำบลสระสี่เหลี่ยม และในสมัยนั้นไม่มีถนน การเดินทางมีความลำ&# […]

ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา จากตำนานที่เล่าขานกันมาของตำบลหมอนนาง มีอยู่ว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกสาวถึง 12 คน จนไม่สามารถเลี้ยงดูได้เพราะฐานะยากจนจึงจำตัดใจพาลูกทั้ง 12 คน ไปปล่อยป่า เด็กทั้ง 12 คน เดินหลงเข้าไปในเมือง&# […]

ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา เมืองพระรถเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ เชื่อว่าเป็นเมืองเดียวกันกับเมืองมโหสถที่ดงมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ในปัจจุบัน กำแพงเมืองพระรถตั้งอยู่ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหว&#3633 […]