ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่นะ มีฐานเป็นตำบลหนึ่งใน อ.เชียงดาว ตำบลแม่นะ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงดาว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 2 บ้านแม่นะ, หมู่ที่ 3 บ้านจอมคีรี, หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโจ้, หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยะ, หมู่ที่ 6 บ้านสบคาบ, หมู่ที่ 7 บ้านสบอ้อ, หมู่ที่ 8 บ้านแม่อ้อใน, หมู่ที่ 9 บ้านปางมะโอ, หมู่ที่ 10 บ้านแก่งปันเต๊า, หมู่ที่ 11 บ้านแม่แมะ, หมู่ที่ 12บ้านปางโฮ้ง, หมู่ที่ 13 บ้านแม่ซ้าย

พื้นที่

ต.แม่นะเป็นพื้นที่ราบลุ่มหุบเขาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านที่อยู่บริเวณหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขา และป่าไม้ตามธรรมชาติ ระยะทางห่างจาก อ.เชียงดาวประมาณ 3 – 12 กม. ส่วนอีก 4 หมู่บ้าน อยู่ห่างจาก อบต.แม่นะไปอีก 11 – 25 กม. การเดินทานโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ ตั้งอยู่บริเวณบนภูเขาที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน ระยะทางห่างจาก อ.เชียงดาว ประมาณ 14 – 27 กม. ปัจจุบันประชากร ต.แม่นะ ประกอบด้วยชนหลายเผ่า และมาจากหลายแห่ง เพราะ ต.แม่นะเป็นตำบลที่เขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ หลายแห่ง เช่น ติดเขตพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงหใม่ และตำบลต่าง ๆ ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยชนเผ่าไทยใหญ่ ลีซอ มูเซอ กะเหรี่ยง และคนพื้นเมือง เป็นต้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตป่าสงวนและเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตวนอุทยานแห่งชาติ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,501 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 118 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ส้มโอ,ตะกร้าไม้ไผ่,สมุนไพรอบแห้ง

สถานที่

1. หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ตะมาน
2. โรงเรียนทั้งหมด 9 แห่ง
3. วัด 11 แห่ง
4. อบต.แม่นะ
5. น้ำตกแม่นะ
6. อุทยานแห่งชาติยางปู่โต๊ะ
7. ร้านค้าริมทางบ้านแก่งปันเต๊า
8. วิทยาลัยชาวบ้าน

โรงแรม
1บ้านกระทิง เชียงดาว63/3 หมู่ 10 ต.แม่นะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร : 08 1952 0067, 0 5345 5577
โทรสาร : 0 5345 5577
จำนวนที่พัก 10 ห้อง , ราคา 2,000 – 2,800 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1ตะกร้าไม้ไผ่การจักสานไม้ไผ่เป็นตะกร้าใส่ผัก เช่น ตะกร้ากะหล่ำ ตะกร้าผักกาด ตะกร้าผลไม้ ทำจากไม้ไผ่จักสาน ขนาด และรูปแบบตามที่ต้องการในการบรรจุสินค้า
2ตุงตุง
3น้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดง
4สมุนไพรอบแห้งสมุนไพรอบแห้งที่ผลิต และนำมาจากในป่า และในชุมชน
5ส้มโอผลของส้มโอที่แก่ พร้อมรับประทาน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดเชียงใหม่.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 + 2 =