ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเทพนิมิต เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 5 ตำบล ของอำเภอโป่งน้ำร้อน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลโดยแยกออกจากตำบลหนองตาคง เมื่อปี พ.ศ.2529 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเนินแดง บ้านเทพนิมิต บ้านบึงชนังกลาง บ้านแหลม บ้านบึงชนังล่าง บ้านบังชนังบน บ้านหนองกก และบ้านแหลมใหญ่

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 73.79 ตารางกิโลเมตร 46,118.75 ไร่ มีคลองพระพุทธไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,200 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน

การเดินทาง

– จากตัวเมืองจันทบุรี ใช้เส้นทางจันทบุรี-สระแก้ว หมายเลข 317 แยกเข้าถนนสายพังงอน-จางวาง หมายเลข 3210 แล้วแยกเข้าถนนสายตามูล หมายเลข 3135 ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร รถยนต์ 60 นาที จากจังหวัดจันทบุรี ถึง ตำบลเทพนิมิต

ผลิตภัณฑ์

น้ำตาลทรายแดง,ลำไยคุณภาพ

สถานที่

1.วัดบึงชนัง
2.ตลาดการค้าไทย-กัมพูชา (บ้านแหลม)

สถานที่ท่องเที่ยว
1จุดผ่อนปรน ชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นตลาดการค้าเสรี จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคจากไทย และกัมพูชา
2จุดผ่อนปรน ชายแดนไทย-กัมพูชา

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยบรรจุใส่ถุงพลาสติกน้ำหนัก 30 กิโลกรัม
2ลำไยคุณภาพลำไยคุณภาพ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดจันทบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

90 − = 86