ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชัยนาท เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อ.เมืองชัยนาท ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเที่ยงแท้, หมู่ที่ 2 บ้านวังไผ่, หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองแพรก, หมู่ที่ 4 บ้านวังไผ่, หมู่ที่ 5 บ้านท่ากระยาง, หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะรุม, หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาด้วง, หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาไล้, หมู่ที่ 9 บ้านเที่ยงธรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าชัย, ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แพรกศรีราชา ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,150 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เซรามิค,ตุ๊กตาสบู่

สถานที่

1. วัดฝาง
2. วัดพยุงญาติวัฒนาราม
3. วัดพระบรมธาตุ
4. วัดส่องคบ

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดพระบรมธาตุวรวิหารเดิมเรียกว่า วัดหัวเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแถบนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองชัยนาทมาก่อน สร้างตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพระบรมธาตุวรวิหารนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ สิ่งสำคัญในวัดพระบรมธาตุคือ เจดีย์พระบรมธาตุ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหาร พระอุโบสถ และแผ่นศิลาจารึก สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
2วัดพระบรมธาตุวรวิหาร (แผ่นศิลาจารึก)สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ซึ่งมีข้อความกล่าวถึงการฉลองการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ ปัจจุบันแผ่นศิลาจารึกนี้ประดิษฐานอยู่ที่ฝาผนังวิหารด้านติดกับองค์พระธาตุ
3พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหารตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่ได้รับมอบจากพระชัยนาทมุนี (นวม) สุทตโต อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
4วัดพระบรมธาตุวรวิหาร (พระอุโบสถ)พระอุโบสถ อยู่ทางด้านใต้ติดกับพระวิหาร เชื่อว่าสร้างพร้อมกับพระวิหาร มีร่องรอยการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปแบบสรรคบุรี โดยลงรักปิดทองขนาดใหญ่ปางมารวิชัย
5พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหารการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ชั้นล่าง ชั้นบน และด้านนอกของตัวอาคาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศิลาเขียว ศิลปะสมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปประทับยืน กรมศิลปากรได้ใช้ปูนปั้นส่วนบนที่ขาดหายขึ้นมาแทนโดยสร้างเป็นปางประทานอภัย ที่ฝ่าพระหัตถ์ขวามีรูปธรรมจักร ชั้นล่างของอาคารจัดแสดงเครื่องประดับเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยทวารวดี ประติมากรรม และศิลปกรรมสมัยลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์
6พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหารชั้นบนของอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน คือ หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทำด้วยสำริด ศิลปะเชียงแสนยุคต้น และได้จัดแสดงพระพิมพ์สมัยต่างๆ เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เปิดให้ชม วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1โมบายรูปปลา
2กระเป๋าสะพายผักตบชวากระเป๋าสะพายผักตบชวา
3กล้วยอบน้ำผึ้งกล้วยอบน้ำผึ้ง ตราบัวชมพู
4ตุ๊กตาสบู่ตุ๊กตาสบู่
5ตุ๊กตาแกะสลักจากสบู่ตุ๊กตาแกะสลักจากสบู่
6น้ำพริกแปรรูปน้ำพริกแปรรูปชุมชนบ้านท่าไม้
7ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
8ผลิตภัณฑ์เซรามิคผลิตภัณฑ์เซรามิค มีลวดลายที่สวยงาม คงทน เหมาะสำหรับเป็นของฝาก
9ผลิตภัณฑ์ไม้เขียนลายผลิตภัณฑ์ไม้เขียนลาย
10เข็มขัดเข็มขัด
11เครื่องเบญจรงค์ลวดลายสวย เป็นแบบไทยโบราณ
12เบญจรงค์เบญจรงค์
13เปลนอนจากเชือกเปลนอนจากเชือก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดชัยนาท.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 77 = 84