ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา

เดิมที่ตำบลบางหลวงเป็นที่ราบลุ่ม และต่อมาก็ได้มีน้ำท่วมทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นแอ่งน้ำ และมีดอกบัวหลวงเกิดขึ้นมากมายเต็มบริเวณต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนจนทำให้ดินที่ขุดขึ้นมานั้นไปถมเป็นที่ดินทำให้มีประชากรมาอาศัยอยู่จึงเรียกบริเวณดังกล่าวเพี้ยนจาก “บางบัวหลวง” เป็น”บางหลวง” คำขวัญตำบลบางหลวง
แหล่งให้ความรู้แชมพูด ข้าวสารสีมือซ้อมพร้อมครกใหญ่
ทั้งน้ำพริกปลาย่างคู่อยู่อย่างไทย เจ้าพระยาใหญ่เขื่อนนี้มีมานาน
เยาวชนพากันเพาะพันธ์ไก่ เพื่อสร้างสรรค์คนไทยมีคุณค่า
กลุ่มสตรีมีอาชีพพัฒนา น้ำประปามีกินใช้ไร้กังวล
ทั้งต้นไม้เขียวขจีมีอยู่ทั่ว ทั้งปลูกรั้วกินได้เพื่อเรียกฝน
น้ำเพื่อชีวิตสุขทั่วทั้งตำบล เศรษฐกิจพึ่งตนเองนี้ดีนักเอย

พื้นที่

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง มีจำนวนทั้งสิ้น 18,612 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 13,430 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 2,592 ไร่ อื่น ๆ 2,590 ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,340 ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 2,592 ไร่
อื่น ๆ จำนวน 2,950 ไร่
ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มจึงเป็นพื้นที่เหมาะกับการทำการเกษตรมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเลียบตลอดแนวตำบลมีคลองชลประทาน 1ซ้ายสายชัยนาท-สิงห์บุรีอากาศไม่ร้อนหรือแห้งจนเกินไปในฤดูร้อนฤดูหนาวอากาศเย็นปกติและในฤดูฝนมีฝนตกค่อนข้างชุกพอสมควร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก
ทำนา จำนวน 585 ครัวเรือน
รับจ้างทั่วไป จำนวน 321 ครัวเรือน
รับราชการ จำนวน 112 ครัวเรือน
ค้าขาย จำนวน 95 ครัวเรือน
อื่น ๆ จำนวน 21 ครัวเรือน
อาชีพเสริม
ทำพริกแกง
เพาะเห็ดฟาง
ทำปลาย่าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,190 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางคมนาคมนี้ตำบลใช้ในการติดต่อระหว่างตำบล/จังหวัด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ถนนชัยนาท-สิงห์บุรี) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่สำคัญของประชาชนในตำบลบางหลวง และตำบลใกล้เคียง รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเป็นเส้นทางการติดต่อราชการ จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สามารถทำให้ตำบลบางหลวงและตำบลใกล้เคียง ได้พัฒนาตนเองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักและเข้าใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมของตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา และการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกที่เป็นส่วนช่วยในการอนุรักษ์สมบัติของชาติต่อไป

ผลิตภัณฑ์

เขื่อนเจ้าพระยา, แชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย, กระเป๋าผักตบชวา

สถานที่

1. วัดกรุณา
2. วัดดอนตะไล้
3. วัดโพธิ์งาม
4. วัดสวนลำไย
5. เขื่อนเจ้าพระยา
6. วิหารหลวงพ่อหิน
7. สนามกอล์ฟ
8. กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ 1
9. กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ 2
10. กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ 3

สถานที่ท่องเที่ยว
1เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง ห่างจากเมืองชัยนาท ประมาณ 13 กิโลเมตร มีความยาว 237.50 เมตร สูง 14 เมตร มีช่องระบาย 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร ให้เรือขนาดใหญ่ผ่านเข้าออกได้ เขื่อนนี้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2499 ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน โดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย และผลิตไฟฟ้าใช้ในจังหวัดด้วย
2วิหารหลวงพ่อหินวิหารหลวงพ่อหิน เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400 บริเวณคุ้งบางกระเบียน ต่อมาปี พ.ศ. 2496 ทางกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น จึงต้องปฎิสังขรวัด คือการย้ายวัดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิม ไปสร้างใหม่ ณ วัดร้างแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า “วัดดอนตาเสือ” แถบบ้านดอนเสือ ตำบลบางหลวง และทางการก็ได้จัดหาที่ดินมาเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อสร้างศาสนสถาน และได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดกรุณา” แต่พระอุโบสถยังคงอยู่ที่เดิม มิได้มีการปฎิสังขรแต่อย่างไร สิ่งสำคัญและน่าสนใจของวัด คือ “หลวงพ่อหินใหญ่”
3วัดอินทราราม (วัดตลุก)ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา อยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา วัดนี้มีมรดกของชาติที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันงดงามอย่าง “หอพระไตรปิฎก” สร้างในสมัยหลวงปู่อ่ำเป็นเจ้าอาวาส หอพระไตรปิฎกแห่งนี้สร้างแบบทรงไทยตั้งอยู่กลางสระน้ำ เป็นเครื่องไม้

โรงแรม
1เรือนพักรับรองเชื่อนเจ้าพระยาสำนักชลประทานที่ 7 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท

ร้านอาหาร
1ร้านต้นตะขบเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท
ผัดไทวุ้นเส้นเป็นอาหารยอดนิยมและมีชื่อของร้าน นอกจากนี้ยังมีอาหารปลาและกุ้งสดจากเขื่อนเจ้าพระยาและอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเป๋าผักตบชวากระเป๋าผักตบชวา
2ขนมกงขนมกง
3ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะ
4ครีมนวด, แชมพูสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ครีมนวดและแชมพูสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้าน มีกลิ่นหอมสมุนไพร สระได้ทุกวัน ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ
5ครีมนวดผมผสมว่านหางจระเข้ใช้นวดผมช่วยบำรุงรากผม ผมเป็นเงางามจัดรูปทรงได้สวยงามเป็นธรรมชาติ
6ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
7หมวกกันน็อคหมวกกันน็อค ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
8เสื้อผ้าสำเร็จรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูป
9แชมพูว่านหางจระเข้ผสมดอกอัญชัญเป็นแชมพูว่านหางจระเข้ผสมดอกอัญชัญใช้สระผม ช่วยให้ผมดกดำมันเงา ผมนุ่ม บำรุงรากผมและหนังศรีษะ
10แชมพูว่านหางจระเข้ผสมประคำดีควายเป็นแชมพูว่านหางจระเข้ผสมลูกประคำดีควาย ใช้สระผมป้องกันผมหงอกก่อนวัย ลดอาการคันศรีษะ แผลชันตุ ผมร่วง การเกิดเชื้อรา รังแค ทำให้ผมดกดำเงางามเป็นธรรมชาติ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดชัยนาท.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 48 = 54