ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าถ่านตั้งขึ้นในสมัย ร.5 ชุมชนอยู่ริมคลองท่าลาด เดิมเรียกว่า “ บ้านท่าถ่าน “ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ชาวบ้านใช้เป็นที่ลงถ่าน ต่อมาชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อจัดตั้งเป็นตำบล จึงเรียกว่า ” […]

ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลแหลมประดู่ ตั้งชื่อตามหมู่บ้านแหลมประดู่ ซึ่งเดิมบริเวณที่ตั้งของตำบลเต็มไปด้วยไม้ใหญ่ โดยเฉพาะไม้ประดู่ จนมีชื่อของหมู่บ้านว่า “บ้านดงประดู่” และพื้นที่ของตำบลจะเป็นแหลมเข้าไป&#3651 […]

ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เดิมมีต้นลำพูขึ้นอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงเป็นจำนวนมากและที่ต้นลำพูมีหิงห้อยเกาะอยู่จำนวนมากนับได้สูงสุดจำนวนเป็นแสนๆเมื่อมองดูตอนกลางคืนจะเห็นแสงหิงห้อยดารดาษเต็มไปหมดคนสมั&#361 […]

ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลเทพราช เดิมมีชื่อว่า ตำบลเทลาด เพราะเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลลงต่ำมาก ประชาชนจึงเรียกว่า ตำบลเทลาด ต่อมาเพื่อให้ชื่อของตำบลฟังแล้วไพเราะ จึงตั้งชื่อใหม่ว่า ตำบลเทพราช พื้นที่ พื้นที่ส่ว&# […]

ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะไร่เป็นตำบลที่จัดตั้งมาเป็นเวลานานนับร้อยปีมาแล้ว เดิมเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เนื่องจากพื้นที่ของตำบลล้อมรอบไปด้วยลำคลอง ประชากรในพื้นที่มีทั้งไทยพ&# […]

ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ต.หนองบัวแยกเขตการปกครองมาจาก ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ ต.หนองบัว ตั้งอยู่ในเขต อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 5 ก.ม. และห่&# […]

ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ในอดีตตำบลนี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่เป็นที่อาศัยของนกจำนวนมาก ในฤดูแล้งน้ำในหนองน้ำแห่งนี้จะแห้ง มีนกมากินปลาจำนวนมาก จึงปรากฏเป็นรอยตีนนกที่เดินหากินในหนองน้ำใหญ่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึ& […]

ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่ากันมาว่า เดิมมีจระเข้เข้ามาในลำคลอง มาอาละวาดกินผู้คน ทำให้คนเกิดความหวาดกลัว จึงช่วยกันจับจระเข้ตัวนั้น เมื่อจับได้ วัดความยาวของจระเข้ได้ 11 ศอก จึงได้ตั้& […]

ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ต.สนามจันทร์เป็นตำบลหนึ่งของ อ.บ้านโพธิ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเพียง 3 ก.ม.เป็นพื้นที่ลุ่มอยู่ติดแม่น้ำบางปะกง พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ประชาชนส่&#3623 […]

ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลลาดขวางเดิมทีเดียวมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและเป็นป่ามีหนองน้ำใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางประกงและมีคลองลาดขวางผ่ากลางตำบลเป็นแนวยาว บริเวณสองฝั่งคลองมีครัวเรือนประชา&#35 […]

ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนนั้นมีการเล่าขานต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยบริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็นป่ารกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะเสือซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านแถบนี้และออกอาละวาดอ&#361 […]

ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ต.บางซ่อน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อ.บ้านโพธิ์ ระยะทางประมาณ 7 ก.ม. พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่รวม 9.25 ตร.กม.หรือประมาณ 5,949 ไร่ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อ ต. คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉ&# […]

ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา สภาพเดิมของตำบลบางกรูดเป็นป่า มีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีต้นมะกรูดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และมีวัดบางกรูด (วัดประศาสน์โสภณในปัจจุบัน) จึงทำให้ชาวบ้านเรียกตำบลนี้ว่า “บางกรูด” พื้นที่ พื้นที่&#3 […]

ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าพลับมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำบางปะกง ในอดีตมีตลาดใหญ่ชื่อ “ตลาดโรงสีล่าง” มีคนจีนทำมาค้าขายลูกพลับอยู่เป็นจำนวนมาก จนทุกคนเรียกกันติดปากว่า “ท่าพลับ” ซึ่งกลายมาเป็นชื่อของตำบลมา&#3592 […]

ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา สภาพดินของตำบลนี้เป็นดินทราย และเป็นที่ดอน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ดอนทราย” และต่อมาจึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลดอนทราย” พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา เลี้ยงกุ้ง เล&# […]

ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา คลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางสำคัญในการคมนาคมในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นลำคลองไหลผ่านพื้นที่บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบลตามลำคลองสายดังกล่าวว่า “คลองประเวศ” พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป […]

ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา เมื่อก่อนมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่สองฝั่งคลอง จึงมีชาวบ้านเรียกขานกันโดยทั่วไปว่าเป็นตำบลคลองบ้านโพธิ์ พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ประชากรมีอาชีพเพาะปลูกข้าวกับเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เขต […]

ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ในอดีตตำบลนี้ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันจ้างชาวจีนเพื่อให้ขุดคลองกักเก็บน้ำ และเรียกชื่อตำบล”คลองขุด”มาจนถึงทุกวันนี้ พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รา& […]

ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนตำบลเขาดินเป็นเกาะกลางแม่น้ำ โดยมีจุดเด่นคือเขาดินเพราะมีถ้ำอยู่บนเขา ชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำเขาดิน มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อก่อนเวลาชาวบ้านจะทำบุญก็ให้นำตะกร้าผูกด้วยเชือกแล&# […]

ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา ตำบลหอมศีลได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.32 โดยแยกจากตำบลบางเกลือ แต่เดิมใช้ชื่อ “หอมสิน” ต่อมาเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ได้เสด็จประพาสทางเรือและประทับพักแรมที่วัดหอมสิน (หอมศีล ใ&#36 […]