ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่ากระดานเดิมชื่อตำบลท่าวัว ขึ้นอยู่กับอำเภอพนมสารคาม ต่อมาได้มีการแบ่งแยกการปกครองมาขึ้นอยู่กับอำเภอสนามชัยเขต “ท่ากระดาน” เป็นสถานที่รวบรวมขนส่งซื้อขายไม้กระดานในสมัยที่ป่าไม้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีนายเอกพล มาลาสิน เป็นกำนัน แบ่งเขตการปกครองเป็น 18 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้ว ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน ประกอบอาชีพหลัก ทำไร่ ทำนา ทำสวน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง ที่ราบเป็นลอนลูกฟูก มีพื้นที่ทั้งหมด 483 ตร.กม. หรือประมาณ 301,875 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 6,812 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางตามถนนลาดยางสายสนามชัยเขต-วัดชำป่างาม ระยะทาง 20 กม. และเดินทางไปทุกหมู่บ้านในตำบลได้โดยรถยนต์โดยสารประจำทาง

ผลิตภัณฑ์

ชุดนักเรียน,เครื่องหนัง

สถานที่

1.ป่าชุมชนวัดชำป่างาม
2.วัดท้าวอู่ไท
3.โครงการพระราชดำริบ้านนายาว

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดท้าวอู่ไทเป็นวัดเก่าแก่สมัยทวาราวดี มีซากเจดีย์ใหญ่ 1 องค์ และมีป่าชุมชนในบริเวณวัด เนื้อที่ 197 ไร่
2ป่าชุมชนวัดชำป่างามเป็นป่าชุมชนเชิงอนุรักษ์ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดได้รับการอนุรักษ์ไว้ เนื้อที่ 55 ไร่
3โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านนายาวเป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ มีกิจกรรมให้ศึกษาดูงานได้หลายอย่าง เช่นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเป๋ากระเป๋า
2ชุดนักเรียนชุดนักเรียน ชาย หญิง ระดับอนุบาล
3เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดฉะเชิงเทรา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 + 3 =