ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางคาเดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในความปกครองของอำเภอพนมสารคามจนกระทั่งได้ตั้งเป็นกึ่งอำเภอราชสาส์นเมื่อปีพ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นอำเภอราชสาส์นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ตำบลบางคาจึงอยู่ในความปกครองของอำเภอราชสาส์นจนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง นับถือศาสนาพุทธ ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไผ่ขวาง บ้านราชสาส์น บ้านเตาอิฐ บ้านจรเข้ตาย บ้านดอนทอง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่านกลางตำบลมีพื้นที่ทั้งหมด 21,625 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน, เลี้ยงกุ้งกุลาดำ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 510 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 350 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ติดต่อโดยใช้ทางรถยนต์ เริ่มต้นจากจังหวัดฉะเชิงเทราไปตามทางหลวงแผ่นดินสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี เข้าตลาดอำเภอพนมสารคามมาตามถนนสายฤทธิประศาสน์ระหว่างอำเภอกับจังหวัด ถนนลาดยางระยะทางประมาณ 48 กม.ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยแปรรูป, มะม่วงน้ำปลาหวาน

สถานที่

1. วัด 2 แห่ง
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. สถานีตำรวจ 1 แห่ง
4. ที่ว่าการอำเภอ 1 แห่ง
5. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
6. ที่ทำการกลุ่มสตรีแปรรูปกล้วย 1 แห่ง
7. โรงเรียนสังกัด สปช. 1 แห่ง
8. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป เป็นการนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหาร รสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย. เลขที่ จ-พท-ฉช.15-23/2542
2ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิ
3ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิ
4น้ำพริกปลาร้า-ปลาทอดน้ำพริกปลาร้า, น้ำพริกมะขามอ่อน, ปลาทอด, ปลาร้าสามรส
5มะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวาน
6ไม้กวาดไม้กวาด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดฉะเชิงเทรา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 2