ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลดงน้อย ได้อยู่ในความปกครองของอำเภอพนมสารคาม ต่อมาได้ตั้งกิ่งอำเภอราชสาส์นขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2520 และยกฐานะเป็นอำเภอราชสาส์น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ตำบลดงน้อยจึงอยู่ในความปกครองของอำเภอราชสาส์นจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงกุ้ง และรับจ้าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางไทร และ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้ง, ปลูกไม้ไผ่, ปลูกกก, หัตถกรรม, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,300 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,150 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี แยกเข้าตลาดอำเภอพนมสารคาม และเดินทางตามถนนสายพนมสารคาม-บ้านสร้าง ระยะทางประมาณ 5 กม. เดินทางจากจังหวัดถึงตัวอำเภอใช้ระยะทาง 45 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ,น้ำพริก

สถานที่

1. วัด 4 แห่ง
2. ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
3. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชุมชน 1 แห่ง
4. โรงพยาบาลของรัฐ(ขนาด 30 เตียง) 1 แห่ง
5. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
6. ที่ทำการกลุ่มสตรีผลิตข้าวสาร 1 แห่ง
7. โรงเรียน 5 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวสารเป็นข้าวเปลือกที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก นำมาสี และบรรจุถุงพลาสติกหรือกระสอบพลาสติก เพื่อจำหน่าย
2น้ำปลาน้ำปลา
3น้ำพริกเผาปลาย่างน้ำพริกเผาปลาย่าง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดฉะเชิงเทรา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

56 + = 59