ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตาเสา เป็นตำบลที่ห่างไกลจากอำเภอมากกว่าตำบลอื่น ๆ ในเขตอำเภอห้วยราช มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน เป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในปี 2538

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศของตำบลมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินน้อย นอกเหนือจากการทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวับุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 862 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5,220 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะทางจากตำบลตาเสาถึงอำเภอห้วยราช ประมาณ 30 กิโลเมตร เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายตาเสา – บุรีรัมย์

ผลิตภัณฑ์

หมวกใบตาล

สถานที่

1.วัด 3 แห่ง
2.โรงเรียน 2 แห่ง
3.สถานีอนามัย 1 แห่ง
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
5.สำนักงาน อบต. 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดเป็นวัดเก่าแก่คู่ชาวตาเสา

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2หมวกใบตาลจักสานหมวกจากใบตาลลวดลายสวยงาม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดบุรีรัมย์.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 5 = 1