Widget by :DeksakonDotcom

บริการจากเด็กสกลดอทคอม

โครงการ ywc11
เราจะไปเกรียนที่นั่น ^^... แล้วคุณล่ะจะไปกับเราไหม... ถ้าสนใจ คลิกเลย! ประสบการณ์ครั้งแรกของ Deksakon ที่สมัครค่ายเว็บมาสเตอร์ระดับประเทศ โครงการ ywc11

โครงการ ywc12
มาร่วมกันเปลี่ยนแปลง “วันนี้” เพื่อ “อนาคต” ประเทศไทย ถ้าสนใจ คลิกเลย! ความพยายามไม่ทำให้คนล้มเหลว มีแต่คนที่จะล้มเลิกไปก่อน ติดค่าย YWC 12 ค่ายเว็บมาสเตอร์ระดับประเทศ สาขา Marketing โครงการ ywc12

ลิ้งเพื่อนบ้าน

เชิญร่วมงานสัมมนา “ปูทางสร้างนักวิจัย”

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนา “ปูทางสร้างนักวิจัย”

กิจกรรมวัน สัมมนา “ปูทางสร้างนักวิจัย
1. กิจกรรมทำบุญ ให้นักศึกษาทุกชั้นปี มาพร้อมกันที่ลานวงเวียนน้ำพุ เวลา.07.00น การแต่งกายชุดนักศึกษา หรือใส่สูท
2. กิจกรรมสัมมนา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ให้ทุกชั้นปีเข้าสัมมนาเรื่องปูทางสร้างนักวิจัยสู่ครูมืออาชีพ ที่ห้อง 13209 (พิธีเปิด 9 โมง)
3. นิทรรศการภาพถ่าย ที่ตึก 13
4. กิจกรรมตอนเย็น ณ ลานหน้าหอประชุม 1 เริ่มงานเวลา 18.00 น
……..เตรียมการแสดงมาชั้นปีละ 1 อย่าง
……..ซุ้มอาหารชั้นปีละ 1 ซุ้ม และมีซุ้มอาหารกลาง
……..ธีมงาน ส่งเสริมการออกกำลังกาย การแต่งกาย ชุดกีฬาหรือชุดสุภาพ

สัมมนา

สัมมนาปูทางสร้างนักวิจัย

 

ยาว2เมตร สูง1เมตร จำนวน 2 ป้าย

ยาว3เมตร สูง1

สัมมนาปูทางสร้างนักวิจัย

สัมมนาปูทางสร้างนักวิจัย

กำหนดการโครงการ

กำหนดโครงการ “สัมมนาปูทางสร้างนักวิจัยสู่ครูมืออาชีพ”
ณ ห้องสัมมนา ๑๓๒๐๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดย
นายธนากร ทองไพรวรรณ ประธานนักศึกษาดำเนินโครงการ
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “ปูทางสร้างนักวิจัยสู่ครูมืออาชีพ”
โดย ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๐ น. – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นครู”
โดย ดร.จักรี ต้นเชื้อ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
๑๑.๔๐ น. – ๑๓.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “โครงการทุนครูมืออาชีพ”
โดย อาจารย์ภัทรดร จั้นวันดี อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “ปูทางสร้างนักวิจัยทางการศึกษา”
โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีปิด โดย อาจารย์วสันต์ ศรีหิรัญ อาจารย์ประจำรายวิชา
สัมมนาทางด้านนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลา

จัดโดย : นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร : 082-10036399

เด็กสกล.คอม
เด็กสกล.คอม : เว็บไซต์เพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลจังหวัดสกลนคร เมืองธรรมะ สถานที่ท่องเที่ยว การใช้งานคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ สร้างเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์ติดต่อแลก Link |บริการต่างๆของเราเด็กสกล| แจ้งปัญหาการใช้งาน | เพลงชาติไทย | บริการต่างๆของเราเด็กสกล| vdodb


เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นผู้ใด รูปภาพหรือข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ และอ้างอิงบนเว็บเป็นขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ
:. Bot ที่มาเยี่ยมล่าสุด Google (66.249.71.52) วันนี้ เวลา 03.08 น.