ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านของตำบลสร้างมิ่ง ได้แยกมาจากหมู่บ้านของตำบลสวาท และตำบลคำไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2526 ราษฎรมาจากบ้านโนนชาด ซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงมีเนื้อที่น้อย หาน้ำอุปโภคบริโภคลำบาก จึงมาอพยพมาอยู่ที่บ้านสร้างมิ่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ในการขุดบ่อน้ำขุดลงบริเวณใดก็มีน้ำมากซึ่งบ่อน้ำนี้ชาวอีสานเรียกว่า “น้ำซ่าง” จึงเรียกชื่อบ้านว่าบ้านสร้างมิ่ง เป็นชื่อที่ไพเราะและเหมาะสม กำนันคนแรกและคนปัจจุบัน คือ นายสง่า พิลาแดง

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ดอน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินร่วนปนหินลูกรัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงโค กระบือ ทอผ้า และทำโรงสีข้าวเป็นต้น

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,160 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทาผ่านด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ตามเส้นทาง สวาท – หอนงแสง อยู่ที่ประมาณ กิโลเมตรที่ 10 ของถนนสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดยโสธร หมายเลข 3001 หรือเข้าเส้นถนนวารีราชเดช เลิงนกทา-ยโสธร ประมาณกิโลเมตรที่ 12 ช่วงเส้นทางเข้าบ้านคึมยาว

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย หมวก

สถานที่

1) โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
2) ศูนย์ซ่อมบำรุงพื้นที่ 1 ของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
5) วัด 9 แห่ง
6) แหล่งท่องเที่ยว
7) ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านกุดเสถียร

สถานที่ท่องเที่ยว
1อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาดอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของหมู่บ้านโนนหาด หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร เป็นที่ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำไหลลงสู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นลานหินที่ลาดเอียงทำให้น้ำกระจายสวยงามเหมือนดังสายน้ำตก และลงไปเล่นได้ ส่วนด้านล่างอ่างเก็บน้ำจะเป็นบริเวณที่กำลังปรับปรุงเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคและในการจับสัตว์น้ำจืดด้วย

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเป๋า,หมวกถักจากฝ้ายผลิตภัณฑ์จากฝ้าย ที่ทำเป็นกระเป๋า,หมวกถักจากฝ้าย
2ผลิตภัณฑ์ผ้าทอผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3ผ้าด้ายลายขิดบ้านหนองเชียงโทผ้าด้ายลายขิดบ้านหนองเชียงโท
4ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์ผ้าที่ทอจากฝ้าย มีการย้อมสีจากเปลือกไม้ต่าง ๆ เช่น มะยม ประดู่ มะม่วง
5ผ้าไหมเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงาม เนื้อผ้าละเอียดมีทั้งผ้าลายผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่
6เสื่อกกเสื่อกก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดยโสธร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

86 − 84 =