ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

เดิมเมืองหลวง เรียกว่า เมียหลวง สืบเนื่องจากเจ้าเมืองเขมรได้ออกมาตรวจตราทัพและได้ภรรยาอยู่ที่บ้านดังกล่าวเลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเมียหลวง” ต่อมาเพื่อความเหมาะสมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านเมืองหลวง และต่อมาได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลจึงให้ชื่อว่า ตำบลเมืองหลวง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่ 23,913 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.กล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,385 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 78 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 เส้นทาง คือเส้นทางหมายเลข 226 เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท (โยธา) ระยะทาง 11 กิโลเมตร และเส้นทาง รพช.สายห้วยทับทัน-ปรางค์กู่ ระยะทาง 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เรือนไทยโบราณ

สถานที่

1)อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
2)ศูนย์ศิลปชีพห้วยทับทัน
3)วัดบ้านเมืองหลวง
4)องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
5สถานีอนามัยบ้านเมืองเหลวง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมดอกจอกใบเตยขนมดอกจอกใบเตย
2ผ้าผ้า
3ผ้าไหมผ้าพันคอผ้าไหมผ้าพันคอ
4เรือนไทยจำลอง วัดจำลอง ปราสาทจำลองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ลักษณะรูปทรงแบบเรือนไทยโบราณและรูปทรงปราสาท
5เสื้อเย็บมือย้อมมะเกลือเสื้อเย็บมือย้อมมะเกลือ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 1