ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภออุทุมพรพิลัย จ.ศรีสะเกษ ต่อมาปี พ.ศ.2520 ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอห้วยทับทัน จึงขึ้นกับกิ่งอำเภอห้วยทับทัน จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีต้นฝอยทองซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ผักไหม” ขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อว่า “ตำบลผักไหม”

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พื้นที่จะค่อยลาดต่ำจากทิศไปทางทิศเหนือของตำบล มีพื้นที่ประมาณ 34.333 ตร.กม. หรือ 21,458,125 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,220 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 17 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากสี่แยกอำเภอห้วยทับทัน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226) แยกไปทางทิศใต้ ตามถนน ร.พ.ช. สายห้วยทับทัน – ปรางค์กู่ ถึง ตำบลผักไหม ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องปลอดสารพิษ,ขนมกล้วยอัดอบน้ำผึ้ง

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.
2. โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมกล้วยอัดอบน้ำผึ้งขนมกล้วยอัดอบน้ำผึ้ง
2ข้าวกล้องปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิปลอดสารพิฒบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 74 = 81