ตำบลเสืองข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเสืองข้าวเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มหมู่บ้านที่มีประเพณีวัฒนธรรม 2 กลุ่มคือ ชนเผ่าส่วยและชนพื้นเมืองอีสาน มีหมู่บ้านในเขตปกครอง 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลเสืองข้าวมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูงสลับที่ดอน มีแหล่งน้ำธรรมชาติคือลำห้วยตามาอยู่ทางทิศตะวันออก พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำนา มีพื้นที่ทั้งหมด 45.79 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนผลไม้
อาชีพเสริม ปลูกถั่วลิสง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,166 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง ระยะทาง 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1) ที่ทำการ อบต.เสื่องข้าว
2) คลองส่งน้ำห้วยตามาย
3) โรงเรียนบ้านระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
4) สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
5) วัด 7 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากไม้
2ผ้าไหมเป็นผ้าไหมทอมือ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตออกมาในรูปของผ้าถุง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

63 + = 72