ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระเยาว์เป็นตำบลเก่าแก่ มีประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีแบบลาว เขมร ส่วย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เดิมเขตการปกครองขึ้นกับอำเภอกันทรลักษ์ ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอศรีรัตนะ ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตปกครอง 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลสระเยาว์มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มและเป็นที่ดอนบริเวณทางทิศตะวันออกไปถึงทิศใต้ สภาพดินเป็นดินแดงเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ ทำสวนผลไม้ บริเวณตอนกลางและทิศเหนือของตำบลเป็นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนา มีพื้นที่ทั้งหมด 50.51 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเสืองข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ ทำไร่ข้าวโพด ปอและมันสำปะหลัง

สาธารณูปโภค

สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบทางตอนกลาง พื้นเป็นที่ดอนทางตอนใต้ของตำบล
– มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน
– มีโทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน
– มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เส้นทางศรีสะเกษ – เขาพระวิหารห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง ข้าวโพดหวาน กล้วยฉาบเกลือไอโอดิน

สถานที่

1) ที่ทำการ อบต.สระเยาว์
2) โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
3) สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
4) สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
5) วัด 7 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเทียมโทน กระเทียมดองเป็นกระเทียมโทนที่คุณภาพดี ปลูกโดยกลุ่มเกษตรกร ดองด้วยน้ำผึ้งแท้ประมาณ 1-2 เดือน สามารถรับประทานเพื่อบำรุงสุขภาพ
2กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง
3กล้วยฉาบอบเกลือไอโอดินกล้วยฉาบอบเกลือไอโอดิน
4ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน ไว้บริโภคและแปรรูป
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

60 − 58 =