ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีแก้ว เป็นตำบลเก่าแก่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเผ่าดั้งเดิมของจังหวัดศรีสะเกษ คือ เผ่าเขมรเป็นส่วนใหญ่ คำว่า”ศรีแก้ว” เดิมมาจากคำว่า”สระแก้ว” เนื่องจากแต่ก่อนมีสระน้ำแล้วชาวบ้านขุดพบเพชรนิลจินดามากมายจึงเรียกบ้านสระแก้ว แต่กลายเพี้ยนศรีแก้วเพื่อความคล่องของการเรียก มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเอาไว้อย่างเหนียวแน่น มีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเหมาะสำหรับการทำนาและปลูกพืชผัก เช่น หอม กระเทียม ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณทิศใต้ของตำบลจะเป็นที่สูง ดินเหนียว เหมาะสำหรับปลูกผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน /ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน
มีหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปา จำนวน 5 หมู่บ้าน ส่วนที่เหลือใช้น้ำบาดาล น้ำบ่อ
มีโทรศัพท์ใช้ 8 หมู่บ้าน มีโทรศัพท์ตู้สาธารณะ 1 แห่ง
มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

การเดินทาง

ตำบลศรีแก้ว เป็นตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 221 ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 39 กิโลเมตร
การเดินทางขึ้นรถประจำทางสายศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ จาก บขส.จังหวัดศรีสะเกษ ราคา 20 บาท แล้วลงที่สามแยกบ้านตระกาจโดยการเหมารถมอไซด์รับจ้างเข้าไป 20 บาท ตามถนนตระกาจ – บ้านสิ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอไหม/ฝ้าย

สถานที่

1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
2) โรงเรียนมัธยม ศรีแก้วพิทยา
3) วัดศรีแก้ว
4) วัดเกียรติแก้ว
5) ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ
6)สถานีอนามัยประจำตำบล
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีแก้ว
8) โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ตะกร้าพลาสติก
2ตะกร้าพลาสติก
3ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
4ผ้าทอลายลูกแก้วผ้าทอลายลูกแก้ว
5ผ้าไหม ผ้าฝ้ายเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

45 − 44 =