ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพิงพวย เป็นชุมชนเผ่าดั้งเดิมของจังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านพื้นเมืองวัฒนธรรมแบบส่วย มีประเพณีเป็นของตนเอง และยังอนุรักษ์จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 12 หมู่บ้าน
ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านพิงพวยตะวันตก
หมู่ที่ 2 บ้านศิลาทอง
หมู่ที่ 3 บ้านตระกวน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก
หมู่ที่ 5 บ้านบก
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสังข์
หมู่ที่ 7 บ้านพิงพวย
หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
หมู่ที่ 9 บ้านพิงพวยใต้
หมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองสังข์ตะวันออก
หมู่ที่ 12 บ้านพิงพวยตะวันออก

พื้นที่

มีลักษณะเป็นที่ราบ เหมาะสำหรับการทำนา มีลำห้วยทาและคลองระวีเป็นแหล่งน้ำสำคัญ พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร พื้นที่ 40.22 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,680 ครัวเรือน

การเดินทาง

ถนนติดต่อกับอำเภอศรีรัตนะเป็นถนนลาดยาง ห่างจากตัวอำเภอศรีรัตนะ 6 กิโลเมตร ถนนระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง อยู่ในสภาพใช้การได้พอสมควร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
2)สถานีอนามัยประจำตำบล
3)ร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาดบ้านพิงพวย
4)ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย
5)โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
– โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา)
– โรงเรียนบ้านศิลาทอง
– โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
– โรงเรียนตระกวน
– โรงเรียนบ้านหนองสังข์
6) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนบ้านหนองสังข์)
7) วัด 3 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
8) ที่ทำการตำรวจชุมชน 1 แห่ง
9) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดจันทาราม 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าไหมเป็นผ้าไหมพื้นบ้าน ตามแนวทางประเพณีส่วย สืบทอดกันมาแต่โบราณ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 14 = 21