ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเดิมเป็นสภาตำบลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มีบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

พื้นที่

ที่ตั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ห่างจากอำเภอราษีไศลประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวน 25,000 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 122 เมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ปลูกหอมแดง ปลูกกระเทียม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,039 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ห่างจากอำเภอราษีไศล ประมาณ 8 กิโลเมตรเส้นทางเดินทางไปตำบลเดินทางด้วยรถยนต์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 และเส้นทาง รพช. ศก 12006

ผลิตภัณฑ์

หอมแดง

สถานที่

1.วัดบ้านไผ่
2.วัดบ้านดอนมะเกลือ
3.วัดบ้านหนองดุม
4.วัดบ้านเมี่ยง
5.โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
6.วัดบ้านคูสระ
7.วัดบ้านหนองยาง
8.สถานีอนามัยบ้านไผ่
9.โรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ 3 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1รองเท้ารองเท้า
2หอมแดงหัวหอมสีแดง หัวใหญ่ รสชาดดี ใช้นำมาประกอบอาหารจะอร่อยมาก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 3