ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหว้านคำ แยกออกจากตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ของตำบลหว้านคำ เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการปลูกข้าว มีพื้นที่ทั้งหมด 23,812.50 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และนับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 5,300 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5,010 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอราษีไศล ถึงตำบลหว้านคำ ใช้เส้นทางกรมโยธาธิการสายราษีไศล-บ้านหว้าน ระยะทาง 4.7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวมะลิแดง

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) ดงลิง 1 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวกล้องแดงเป็นข้าวกล้องแดง ที่ผลิตจากข้าวเจ้าคุณภาพดี กลิ่นหอม เม็ดนุ่มหุงขึ้นหม้อ อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามิน
2ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้า
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 41 = 48