ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแค เป็นบ้านเก่าแก่จัดตั้งขึ้น ประมาณ พ.ศ.2236 โดยผู้คนได้อพยพมาจากเมืองศรีสะเกษ และเมืองลาวหรือหลวงพระบาง

พื้นที่

ที่ตั้ง ตำบลหนองแคอยู่ห่างจากอำเภอราษีไศล ทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 62.228 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,763 ไร่ ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นที่สูงลาดลงต่ำสู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ลุ่มสลับที่ดอน แหล่งน้ำธรรมชาติคือแม่น้ำมูล ซึ่งไหลมาจากตำบลด่าน และมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูและป่าดงภูดิน การปกครอง แบ่งการปกครองทั้งหมด 17 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต. ทั้งหมด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดู่, ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลด่าน, ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดู่, ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบัวหุ่ง, ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ประมงน้ำจืด ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ ทำนาปรัง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,439 ครัวเรือน

การเดินทาง

– ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 จากอำเภอราษีไศล ผ่านตำบลหนองแคไปตำบลด่าน
– ถนน รพช.ศก. 11018 จากตำบลเมืองคง ผ่านตำบลหนองแค ไปตำบลจิกสังข์ทอง
– ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนคอนกรีตบางส่วน
– มีรถโดยสารประจำทางจากอำเภอราษีไศล ผ่านตำบลหนองแค ในหมู่ที่ 1,3,4,7,12,14 ไปตำบลด่าน สู่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)แม่น้ำมูล
2)ป่าดงภูและป่าดงภูดิน
3)องค์การบริหารส่วนตำบล
4) สถานีอนามัย
5) วัด จำนวน 7 แห่ง
6) โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
8) ห้วยน้ำเค็ม
9) ลำน้ำเสียว

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
2ข้าวกล้องหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลิ
3ผ้าไหมพื้นเรียบผ้าไหมพื้นเรียบ หลายสี
4พิณไฟฟ้าพิณไฟฟ้า
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

75 − 74 =