ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลส้มป่อย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอราษีไศล ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านส้มป่อย หมู่ 2 บ้านส้มป่อย หมู่ 3 บ้านโก หมู่ 4 บ้านโนนศิลป์ หมู่ 5 บ้านดอนตุ่น หมู่ 6 บ้านโง้ง หมู่ 7 บ้านเปือย หมู่ 8 บ้านบึงหมอกน้อย หมู่ 9 บ้านบึงหมอก หมู่ 10 บ้านท่า หมู่ 11 บ้านส้มป่อย หมู่ 12 บ้านโกแดง หมู่ 13 บ้านโก หมู่ 14 บ้านแก้ง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำมูล อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา และปลูกหอมหัวแดง ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับราษฎรเป็นจำนวนมาก
อาชีพเสริม ทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,572 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.98 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มี 2 เส้นทางคือ ถนนสายราษีไศล-ยางชุมน้อย ระยะทาง 13 กม. และถนนสายศรีสะเกษ-ค้อวัง ระยะทาง 27 กม

ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา

สินค้าที่น่าสนใจ
1เครื่องปั้นดินเผาเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดี สวยงาม ได้คุณภาพ มีให้เลือกมากมายหลายแบบ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 + 5 =