ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลด่าน ขึ้นอยู่กับอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาประมาณปี 2480 ได้ขอแยกมาขึ้นอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกำนันคนแรกคือ นายสิบโทลี วิเศษบัวลา (เดิมเคยเป็นทหาร) เนื่องจากเห็นว่าการเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด มีระยะทางไกลมาก สาเหตุที่ชื่อบ้านด่าน เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ผู้นำหมู่บ้านจึงได้คิดอุบาย โดยการขุดดินโพน(โนน, ที่สูง) เอามาถมที่บ้านด่าน ซึ่งทำให้ปัจจุบันบ้านด่านเป็นเนินสูง และมีการขุดคูหนองฝายและหนองผาเวียงรอบหมู่บ้าน และทำกำแพงกั้นโจรผู้ร้าย เป็นเสมือนหน้าด่าน จึงได้ชื่อว่า บ้านด่าน ตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

ที่ตั้งตำบลด่านอยู่ห่างจากอำเภอราษีไศลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 20 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 28.502 ตร.กม. หรือประมาณ 17,813 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 120-130 เมตร ตอนใต้มีพื้นที่ป่าโนนจานและตอนกลางเป็นพื้นที่ป่าดงแดง แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำน้ำเสียวไหลผ่านทางทิศตะวันออกลงสู่ลำน้ำมูล และมีลำน้ำมูลไหลผ่านทางตอนใต้และอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ลำน้ำมูล และ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบัวแดง ลำน้ำเสียว ต.หนองแค
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ หัตถกรรม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

-มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
-น้ำประปา 11 หมู่บ้าน
-โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 จากอำเภอราษีไศล ผ่านตำบลหนองแค เข้าสู่ตำบลด่าน ระยะทางประมาณ 20 กม. อีกเส้นทางหนึ่งคือ ถนน รพช.จากบ้านดงแดง-บ้านดงเค็ง ต.หนองบัวดง ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต, ลูกรัง, ดิน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภณฑ์จากกก

สถานที่

1)ลำน้ำเสียว
2)ป่าชุมชนดงแดง
3)ป่าโนนจาน
4) วัด 4 แห่ง
5) องค์การบริหารส่วนตำบล
6) สถานีอนามัยตำบลด่าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลิตภัณฑ์จากกก-ผือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกกและผือ เช่น กระติบข้าว,เสื่อ, กระเป๋า,กล่องใส่ดินสอปากกา, ที่รองแก้ว ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเป็นสีธรรมชาติ ไม่ย้อมสี มีชนิดและขนาดแตกต่างกัน
2ผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 13 = 19