ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลยางชุมใหญ่แยกการปกครองออกจากตำบลลิ้นฟ้า เมื่อปี 2539 แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมีต้นยางใหญ่หลายต้นตั้งแต่สมัยโบราณมีป่ารอบหมู่บ้าน มีทางออกทางเดียวทำให้บรรพบุรุษแต่โบราณเรียกว่า “บ้านยางชุมใหญ่”

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเป็นพื้นที่ราบต่ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนาและเลี้ยงปลา ปลูกหอม กระเทียม พริก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 687 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 29 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านตำบลลิ้นฟ้า ระยะทาง 18 กม. ถนนลาดยาง รพช. และจากตัวอำเภอยางชุมน้อย ถึงตำบลยางชุมใหญ่ ระยะทาง 5 กม. ถนนลาดยาง รพช.

ผลิตภัณฑ์

พริกแกง , หมอนสามเหลี่ยม

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 1 แห่ง
3) โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ครองแครงกรอบครองแครงกรอบ
2พริกแกงเผ็ดเป็นการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร คือพริก โดยมีส่วน
ผสมของสมุนไพรนานาชนิด เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3เครื่องเรือนหวายประดิษฐ์เครื่องเรือนหวายประดิษฐ์
4เบาะรองนั่งเบาะรองนั่ง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

3 + 5 =