ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไพรพัฒนา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูสิงห์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาตำบล หมู่ 2 บ้านโคกแดง หมู่ 3 บ้านไพรพัฒนา หมู่ 4 บ้านแซร์ไปร์ หมู่ 5 บ้านวนาสวรรค์ หมู่ 6 บ้านโอว์บังโกว์ หมู่ 7 บ้านโคกชาติ หมู่ 8 บ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู่ 9 บ้านทางสายลวด

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูง มีภูเขาสลับที่ดอน ทิศใต้ตำบลไพรพัฒนา เป็นแนวเทือกเขากั้นระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา และมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สภาพดินเป็นดินภูเขา เหมาะแก่การทำไร่และไม้ผล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ เทือกเขาพนมดงรัก, ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่มันสำปะหลัง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,241 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.08 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลไพรพัฒนา มี 3 เส้นทาง คือ จากสี่แยกบ้านนาเจริญ-ตำบลละลม-ตำบลไพรพัฒนา เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 22 กม., จากที่ว่าการอำเภอภูสิงห์-บ้านทุ่งหลวง-โอปังโกว์-วนาสวรรค์ และจากอำเภอบัวเชด จ.สุรินทร์ – ไพรพัฒนา ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางประมาณ 30 กม.

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากไม้ไผ่ (ตะกร้า)-จักสานจากดอกหญ้าแขม (ไม้กวาด)-ทอผ้า

สถานที่

1)วัด 2 แห่ง
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3)สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) น้ำตกฮองปะอาว
5) น้ำตกโอปังโกว์
6) ถ้ำเจีย (ถ้ำค้างคาว)
7) ช่องสะงำ (จุดผ่านแดนช่องสะงำระหว่างไทย-กัมพูชา)

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดบ้านไพรพัฒนาเป็นวัดของหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นที่นับถือของประชาชนในอำเภอภูสิงห์ และอำเภอใกล้เคียง
2ช่องสะงำเป็นจุดผ่อนปรนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างประเทศ และเป็นเส้นทางเข้าสู่นครวัด นครธม ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวของกัมพูชา
3วัดเขาผลาญเพชรบริเวณวัดตั้งอยู่บนภูเขา เป็นลานหินใหญ่ เป็นแหล่งโบราณสถาน มีถ้ำค้างคาวและน้ำตก
4น้ำตกฮองปะอาว เป็นน้ำตกที่เป็นแหล่งต้นน้ำห้วยสำราญสายหนึ่ง ไหลลงสู่ห้วยสำราญ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำมูล

สินค้าที่น่าสนใจ
1จักสานจากดอกหญ้าแขม (ไม้กวาด)เป็นไม้กวาดที่จักสานจากดอกหญ้าแขม กวาดสะอาด คงทน แข็งแรง ไม่หลุดร่วงง่าย
2จักสานจากไม้ไผ่ (ตะกร้า)กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านวนาสวรรค์ได้ทำตะกร้าจักสานจากไม้ไผ่ขึ้น ซึ่งมีความสวยงาม คงทน แข็งแรง ไว้สำหรับใส่ของต่าง ๆ มีให้เลือกหลายขนาด หลายแบบ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 9