ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกตาล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูสิงห์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกตาล หมู่ 2 บ้านลุมพุก หมู่ 3 บ้านคลองแก้ว หมู่ 4 บ้านศาลา หมู่ 5 บ้านคลองคำโคกแต้ หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 บ้านเรือทอง หมู่ 8 บ้านโคกทุ่งล้อม หมู่ 9 บ้านนาศิลา หมู่ 10 บ้านโคกตาลกลาง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลโคกตาล เป็นพื้นที่ราบสูง บริเวณด้านทิศใต้ของตำบลเป็นเนินเขาภูสิงห์ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และหินกรวด มีพื้นที่ 33,542 ไร่ มีคลองส่งน้ำชลประทาน ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์, ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยติ๊กชู, ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,205 ครัวเรือน

การเดินทาง

ตำบลโคกตาลอยู่ห่างจากอำเภอภูสิงห์ ไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 8 กม. เป็นถนนลูกรัง 2 กม. ถนนลาดยาง 6 กม.ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 66 กม. เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง

สถานที่

1)วัด 2 แห่ง
2) อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา
3) อ่างเก็บน้ำโอตาลัต
4) เขาแดง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ 105 แท้ พร้อมหุงได้ทันที
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

45 + = 50