ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเป๊าะ เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำภออุทุมพรพิสัย ได้มาอยู่ในการปกครองของอำเภอบึงบูรพ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2520 ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน โดยอยู่นอกเขต 12 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,6,11 และ 14

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง สลับกับที่ลุ่ม ดินร่วนปนทราย มีพื้นที่เขตป่าสงวนอยู่ 1 แห่ง คือ ป่าสงวนโนนลาน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของตำบล มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่ สภาพบ้านเรือนราษฎรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ในตำบลมีลำห้วยทับทัน ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 948 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 569 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 ถึงแยกส้มป่อย กิโลเมตรที่ 498 ตรงไปยังอำเภอราษีไศล ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงบ้านหัวช้าง จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยางระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เข้าสู่ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าไหมสีพื้น

สถานที่

1) กู่สมบูรณ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1กู่สมบูรณ์อยู่บริเวณบ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทสามหลังบนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาทก่อนด้วยศิลาแลงร่วมกับอิฐ ก่อด้วยศิลาแลง
ด้านใน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวปราสาททั้งหมดล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปเกือกม้าเว้นทางเข้า
ด้านทิศใต้ สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรณที่ 17 ปัจจุบันกรมศิลปากร
ได้ขึ้นทะเบียนและบูรณะซ่อมแซม

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2ผ้าฝ้ายลายขิตผ้าฝ้ายลายขิต
3ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่
4ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าไหมสีพื้นเป็นผ้าไหมลายมัดหมี่รูปแบบต่าง ๆ มีสีสันสวยงาม
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ และมีเคมี มีทั้งลายมัดหมี่ สีพื้น จะใช้ตัดกระโปรง เสื้อ หรือจะนุ่งเป็นผ้าถุงก็สวยดี
5ผ้าไหมมีดหมี่ (นางสมบัติ)ผ้าไหมมีดหมี่
6อิฐบล๊อกประสานอิฐบล๊อกประสาน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 51 = 60