ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลภูฝ้าย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอขุนหาญ ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านภูฝ้าย, หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก, หมู่ที่ 3 บ้านกุดนาแก้ว, หมู่ที่ 4 บ้านคลองดำ, หมู่ที่ 5 บ้านภูทอง, หมู่ที่ 6 บ้านโนนไทยเจริญ, หมู่ที่ 7 บ้านกุดนาแก้วใต้หมู่ที่8บ้านกุดนาแก้วเหนือ

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกมีลำน้ำห้วยตามายเป็นลุ่มน้ำที่สำคัญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.โพธิ์วงศ์, อบต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางตามถนนหลวง หมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม

ผลิตภัณฑ์

พระพุทธบาทภูฝ้าย

สถานที่

เขาภูฝ้าย

สถานที่ท่องเที่ยว
1พระพุทธบาทภูฝ้ายตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านภูฝ้าย ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระพุทธบาทภูฝ้าย ตั้งอยู่บนเขาภูฝ้าย โดยการสร้างจำลองขึ้นของพระในวัดบนภูเขาภูฝ้ายขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ในทุก ๆ ปี จะมีราษฎรจากตำบลต่าง ๆ ไปทำบุญ และกราบไหว้เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันบนเขาภูฝ้ายได้จดทะเบียนจากกรมศิลปากร พื้นที่ 1,415 ไร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนภูเขาสูง มีสำนักสงฆ์ 1 แห่ง พระภิกษุ 2 รูป สระน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และรอยพระพุทธบาทจำลอง ตลอดจนสัตว์ป่า เช่นลิง

สินค้าที่น่าสนใจ
1เสื่อพับลายจากกก/ไหล/เตยเสื่อพับลายจากกก/ไหล/เตย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 + 6 =