ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพราน คำว่าพราน คือพรานล่าสัตว์ เนื่องจากเมื่อก่อนนี้ป่าอุดมสมบูรณ์ มีพรานล่าสัตว์มาก จึงเรียกชื่อว่าบ้านพราน โดยกลุ่มชนที่มาตั้งบ้านพราน มาจาก 2 แหล่ง คือ กลุ่มชนที่อพยพมาจากประเทศเขมร และกลุ่มชนที่อพยพมาจากอำเภอขุขันธ์ เรียกชื่อว่าบ้านพราน ต่อมาขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นตำบล เรียกว่าตำบลพราน

พื้นที่

ห่างจากอำเภอขุนหาญประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 50,918 ไร่ มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงดินแดงที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ และพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วลิสง มันสำปะหลัง ฟักทอง พืชสวน ได้แก่ เงาะ ทุเรียน ยางพารา สะตอ และมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา โดยมีต้นน้ำมาจากป่าหัวน้ำไหลลงมาตามห้วยซึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่ราบลุ่มตอนล่างในตำบล แบ่งการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 15 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพธิ์วงศ์, ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกระแชง, ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาในบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม จำนวน 5 หมู่บ้าน, ทำไร่/สวน ในบริเวณพื้นที่ราบสูง จำนวน 10 หมู่บ้าน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์/รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,995 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 47.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอขุนหาญประมาณ 9 กิโลเมตร โดยมีถนนลาดยางและคอนกรีตเข้าสู่ตำบล ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที โดยรถยนต์และมีรถรับจ้างวิ่งผ่านตลอดปี

ผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบอบเค็ม, ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากยางพารา

สถานที่

1) วัดบ้านพราน (วัดสุพรรณรัตน์)
2) หนองหัวน้ำบ้านทุ่งเลน

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดบ้านพราน (วัดสุพรรณรัตน์)เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลพราน โดยมีจำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม และเป็นสถานที่ที่จัดงานบุญของตำบลพราน เช่น ประเพณีสารทเขมร (แซนโดนตา) มีทับหลังนารายณ์บรรทมสิน

สินค้าที่น่าสนใจ
1ตะกร้าสานจากพลาสติก
2กล้วยฉาบอบเค็มนำกล้วยน้ำว้าแก่ หั่นเป็นชิ้น ๆ บาง ๆ นำมาอบเกลือหรือนม แล้วนำมาทอดด้วยน้ำมัน
3ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากยางพารานำใบยางพารามาทำเป็นดอกไม้ประเภทต่าง ๆ ตามแต่ชนิดที่ตลาดต้องการ เป็นดอกเดี่ยว/ใส่แจกัน/หรือใส่กระเช้าโชว์วางบนโต๊ะ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 3