ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ต.ชะอมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อ.แก่งคอย ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.ชะอมได้แยกมาจาก ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีป่าปกคลุมเป็นส่วนมาก เป็นแหล่งต้นน้ำ สภาพดิน เป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์

พื้นที่

พื้นที่ของ ต.ชะอม เป็นพื้นที่ราบสูง พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นแหล่งต้นน้ำ สภาพดินเป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำไร่ ทำสวน มีเนื้อที่ประมาณ 181.824 ตร.กม. หรือประมาณ 72,657 ไร่ มีหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,800 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยมีถนนสายหลัก อ.แก่งคอย-บ้านนา ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง จาก อ.แก่งคอย ถึง ตำบล ประมาณ 25 กิโลเมตร โดยมีรถโดยสาร วิ่งตลอดวัน

ผลิตภัณฑ์

น้ำตก/ไม้ขุดล้อม/ดอกดาหลา/พรมเช็ดเท้า

สถานที่

1. วัด จำนวน 7 แห่ง วัดตลาดชัยศรี วัดบำรุงธรรม วัดกระเหรี่ยงคอม้า วัดเขาสะท้อนสูง วัดบึงไม้ วัดคลองไผ่สามัคคีธรรม วัดศรีเทพฯ
2.โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง รร.ชุมชนวัดบำรุงธรรม รร.วัดกระเหรี่ยงคอม้า รร.วัดบึงไม้
3.ป้อมตำรวจ 1 แห่ง
4.สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
5.สถานที่ท่องเที่ยว คือ น้ำตกโกรกอิดก น้ำตกเจ็ดคต

สถานที่ท่องเที่ยว
1น้ำตกโกรกอิดกเป็นน้ำตกที่สวยงามมีหลายชั้น ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านบึงไม้ และเป็นน้ำตกที่เกิดจากเทือกเขาใหญ่
2น้ำตกเจ็ดคตเป็นน้ำตกที่สวยงามมีทางน้ำไหลและมีหลายชั้น การเดินทางสะดวกอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านหินตั้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกดาหลาไม้ดอก ไม้ประดับ ประเภทสวยงาม
2ต้นไม้ขุดล้อมต้นไม้ขนาดต่างๆ มีหลายชนิด
3พรมเช็ดเท้าถักด้วยมือนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น รองแก้วน้ำ พรมเช็ดเท้า อื่นๆ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 5