ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

คำว่า “เริงราง” นั้นได้ชื่อมาจากคลองเริงราง ในหมู่ที่ 5 ราษฎรในตำบลส่วนมากอาศัยในพื้นที่ ที่ตั้งตำบลมาหลายร้อยปีแล้ว มีราษฎร หมู่ที่ 1, 2, 3 บางส่วนเท่านั้นที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ ในสมัยพระเจ้าตากสิน ให้พระมหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ และได้นำชาวไทยที่ลาวกวาดต้อนไปกลับคืนมา
ตำบลเริงราง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539

พื้นที่

ตำบลเริงราง แบ่งออกเป็นสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน คือ ฝั่งขวา ประกอบด้วยหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ส่วนฝั่งซ้าย ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,3,6 และ 7
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ห่างจากตัวอำเภอเสาไห้ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 5.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,182 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านยาง ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีการคมนาคมที่สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก ทั้งทางบกและทางน้ำ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง เชื่อมต่อภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ส่วนทางน้ำมีแม่น้ำป่าสัก ใช้สัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก มีไฟฟ้าและโทรศัพท์เข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีประปาใช้ในหมู่บ้าน 4 แห่ง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค เช่น แม่น้ำป่าสัก, คลองเริงราง, คลองหนองสรวง, ลำห้วยแร่, คาดคอนกรีต เป็นต้น

การเดินทาง

การเดินทางมายังตำบลใช้เส้นทางสายหลักได้ 2 สาย
สายที่ 1 เดินทางจากจังหวัดสระบุรีมายังหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 ประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เส้นทางสายเสาไห้-ท่าหลวง โดยรถโดยสาร สายสระบุรี-ท่าหลวง และสายสระบุรี-สุพรรณบุรี
สายที่ 2 เดินทางจากจังหวัดสระบุรีมายังหมู่ที่ 4 และ 5 ประมาณ 22 กิโลเมตร ใช้เส้นทางสายสระบุรี-ห้วยบง-ท่าลาน โดยรถโดยสาร สายสระบุรี-ท่าลาน และสายสระบุรี-บ้านยาง

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเค็ม-หวาน ขนมโมจิ เค้กกล้วยหอม

สถานที่

1. วัดเริงราก
2. วัดบ้านชุ้ง
3 วัดบัวงาม
4 สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง
5 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง
6 อบต.เริงราง

ร้านอาหาร
1ร้านอาชาหมู่ที่ 4 ต.เริงรางหมูกระทะ
2อีสานริมสวนหมู่ที่ 4 ต.เริงรางอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยหอมอบเนยกล้วยหอมอบเนย
2ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว บรรจุกล่อง
3ขนมโมจิเป็นขนมโมจิบรรจุกล่อง
4ประติมากรรม ปูน-กระดาษหนังสือพิมพ์ “Poon-Ka-Das”ประติมากรรม ปูน-กระดาษหนังสือพิมพ์ “Poon-Ka-Das”
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

54 − = 52