ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกสว่างเดิมเป็นเนินโคกมีคนสัญจรไปมา เช่น ไปนมัสการพระพุทธฉาย พระพุทธบาทไปหาไม้ หาฟืน และทำนา จะมาหยุดกินข้าวที่บริเวณนี้ ซึ่งจะมาถึงบริเวณดังกล่าวสว่างพอดี ชาวบ้านจะมาปลดเกวียน ซึ่งเป็นพาหนะในสมัยก่อน และหยุดพักกินข้าวบริเวณนั้น จึงเรียกว่า “โคกสว่าง” เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสระบุรี มีหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไทย หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 5 บ้านหัวถนน หมู่ที่ 6 บ้านสันมะพลับ หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 บ้านถนนเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป๊อกแป๊กเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,269 ไร่ หรือเท่ากับ 11.63 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสระบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมืองสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวนผัก และเลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,035 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 235 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.70 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลมีถนนสายหลักสำคัญตัดผ่าน คือ
1. ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี
2. ถนนตำบล (ระยะทางจากอำเภอเมืองและจังหวัดสระบุรีถึงองค์การบริหารส่นตำบลโคกสว่าง ประมาณ 5 กิโลเมตร)

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือ

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
2. วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
3. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดหัวถนนวัดหัวถนนสร้างขึ้นเป็นวัดนับแต่ พ.ศ.2433 จากการบอกเล่ามีว่า มีเจ้าสองพี่น้องเสด็จมาหยุดพักตั้งพลับพลาที่นี่ ทำถนนข้ามร่องน้ำและขุดสระน้ำไว้ 2 สระ ชาวบ้านเรียกว่า “สระหลวง” และเรียกชื่อบ้านว่าบ้าน “ศรีษะถนน” เมื่อสร้างวัดมาจึงเรียกว่า วัดศรีษะถนนไปด้วย ได้ผูกพัทธสีมาครั้งแรกในปี พ.ศ.2455 ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสี เมื่อ 26 สิงหาคม 2500 ปัจจุบันวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2511 มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งวัดนี้ด้วย
2วัดถนนเหล็กวัดถนนเหล็ก สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2434 โดยมีผู้ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า พ่อเฒ่าปา เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด เมื่อทางราชการได้สร้างทางรถไฟผ่าน ประชาชนได้อาศัยทางรถไฟเป็นทางคมนาคม จึงเรียกว่า หมู่บ้านถนนเหล็ก เมื่อสร้างวัดขึ้นมาจึงเรียกตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสี เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2517 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2520 และปัจจุบันมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งวัดนี้ด้วย

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขี้ผึ้งสมุนไพรขี้ผึ้งสมุนไพร
2ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมจากไหมธรรมชาติ ทอด้วยกี่มือ ซึ่งเป็นกี่พื้นเมืองคุณภาพงานจะดีกว่ากี่กระตุกแต่ใช้เวลาในการทำมากกว่า ส่วนมากขายส่งไปกรุงเทพ ทำได้ทุกลายทุกสี สามารถแกะลายตามแบบในหนังสือแล้วทำก็ได้
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 6 = 2