ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วย แหล่งน้ำและบึงมากมายหลายสาย ซึ่งในบึงเหล่านี้จะมีดอกโสนขึ้นอยู่มากมาย ทำให้เรียกที่บริเวณนี้กันว่าหนองโสน แต่ออกเสียงลำบากจึงเพี้ยนมาเป็น หนองโน ในปัจจุบัน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านนาร่อง หมู่ที่ 3 บ้านหนองโนเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระต่าย หมู่ที่ 6 บ้านหนองโนใต้ หมู่ที่ 7 บ้านแถว หมู่ที่ 8 บ้านหนองชำแรด หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 10 บ้อนหนองม่วง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดอนคา (หมู่ที่ 1 ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ทำให้เหลือ 10 หมู่บ้าน แต่หมู่อื่นยังคงเลขหมู่เดิมไว้)

พื้นที่

พื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 9,152 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาล ต.ป๊อกแป๊ก อ.เมือง จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โคกสว่าง และ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เขาดิน และ ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี

อาชีพ

ทำนา รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

1.โทรศัพท์ มี 5 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 ตู้
2.ไฟฟ้า มีใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน
3.ประปา มีระบบประปาใช้ 5 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

การเดินทาง

มีถนนเข้าสู่ตำบล จำนวน 3 สาย
1.จากจังหวัดสระบุรี เส้นทางถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ถึงสี่แยกเสาให้ เลี้ยวซ้าย เข้าเส้นทางสายวัดสมุหประดิษฐ์-บัวลอย ระยะทาง 5 กม.ทางหลวงหมายเลข 3314
2.จากสระบุรี เข้าทางโรงแรมเกียวอัน สายบ้านนาร่อง-หนองสีดา(อ.หนองแซง) ระยะทาง 3 กม.
3.เส้นทางถนนพหลโยธิน สามแยกหนองครกเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหนองครก-หนองแซง ถึงสี่แยกสันมะค่าเลี้ยวขวาสู่เส้นทางสายวัดสมุหประดิษฐ์-บัวลอย ระยะทาง 1 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง

สถานที่

1.โรงเรียนวัดนาร่อง
2.รงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
3.วัดนาร่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
4.วัดหนองโนเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
5.วัดหนองโนใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
6.สถานีอนามัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
7.บึงหนองโน

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จากฝ้าย ลวดลายแบบศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยวนมีผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าซิ่นตีนจก ย่าม ฯลฯ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 81 = 88